V pondělí na paškále rozpočet

V pondělí 17.prosince se od 15:30 hod. v sále MěKS Vimperk uskuteční poslední letošní zasedání vimperských zastupitelů. Mimo jiné budou mít na programu stanovení vodného a stočného pro příští rok, projednání rozpočtu a otázku financování sportovního areálu Vodník.

 

 

 

zastupitelstvo17
P r o g r a m :

 

 

1.Zahájení, volba volební a návrhové komise

 

 

2.Kontrola usnesení

 

 

3.Návrh ceny vodného a stočného na rok 2013

 

 

4.Majetkoprávní záležitosti
a)Neuskutečnění odkoupení staveb s parcelami KN č. 2522/41, 2522/42 a 2522/43 a manipulační plochou KN č. 2522/161 v k. ú. Vimperk U Sloupů
b)Koupě pozemků pod komunikací mezi osadami Cejsice – Výškovce
c)Žádost o prodej nemovitostí (budova bývalé správy budov a pozemku) v areálu bývalých kasáren U Sloupů
d)Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice Mírová čp. 430
e)Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách – ulice Mírová čp. 407

 

 

5.Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

 

 

6.Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2012

 

 

7.Návrh rozpočtu města Vimperk na rok 2013

 

 

8.Návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku pro SKI klub Šumava

 

 

9.Návrh smlouvy o spolupráci financování sportovního areálu Vodník

 

 

10.Různé

 

 

11.Diskuse

 

 

12.Závěr

 

 

 

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města – doporučuje se účast zastupitelů

 

 

 

Foto: Jiří Šejna