policie

Muž nabízel dívce svezení

Policisté varují: poučte řádně své děti o nebezpečí!

Muž nabízel dívce svezení

Policisté na Klatovsku přijali v tomto týdnu oznámení, že desetiletá dívka, která šla odpoledne po ulici, byla oslovena neznámým mužem. Ten u ní zastavil vozem a nabízel jí svezení.

 

Policie ČR proto znovu důrazně varuje: nebezpečí nelze nikdy vyloučit, poučte řádně své děti o nebezpečí, která na ně číhají.

 

Dítě má vědět, že nemá s cizí osobou hovořit a v žádném případě nastoupit do vozidla. Nemělo by se k vozu ani nepřibližovat.

 

Jaké zásady bezpečného chování by měly být dětem připomínány?

 

Rozhodně nebrat od cizích osob žádné dárky, vždy odmítnout pozvání na návštěvu bytu nebo obchodu, nesedat v žádném případě do vozu s neznámým člověkem, při cestě do školy a ze školy chodit bezpečnou cestou, vyhýbat se opuštěným místům. Děti by neměly nikomu neznámému vyprávět nic o své rodině ani to kdy jsou samy doma, nevodit do bytu cizí osoby bez souhlasu nebo přítomnosti rodičů.

 

Pokud se dítě setká s podezřelou osobou, je třeba aby vědělo, že se nemusí bát to někomu oznámit, nebo rovnou zavolat na linku 158 a z místa setkání co nejrychleji odejít mezi více lidí.

 

I v případě, že vám dítě o podezřelém člověku vypráví doma až po nějakém náhodném setkání, oznamte to Policii na tísňovou linku 158.

 

Je třeba, aby dítě mělo vžité, co pro něj může být nebezpečné. Samo od sebe nemůže vědět, kde a jakým způsobem se do takové situace může dostat, proto mu pomozte a chraňte ho.

Dítě má být schopné rozpoznat, co je normální, ohrožující nebo nebezpečné chování a pokud je poučeno, reaguje na hrozící nebezpečí a je opatrnější.

(pcr)