Uzavírka by měla skončit zítra

Sušice – uzavírka blokující křižovatku ulic Pod Svatoborem, Zahradní a Tylova by měla skončit 20. prosince.

Alespoň takový je, podle místostarostky MÚ Sušice Ing. V Marešové, předpoklad. Pokud počasí neovlivní pozemní práce natolik, že bude nutné posunutí termínu, budou zde moci řidiči projíždět už v pátek.

Práce souvisí  s realizací investiční akce, při níž probíhá napojení DPS Pod Svatoborem na kotelnu  v ulici Na Hrázi.

“Akce  má dvě části – jedna je vybudování podzemního teplovodu z kotelny Na Hrázi k objektu DPS Pod Svatoborem, tedy napojení na stávající teplovodní potrubí v ul. K. Čapka. Druhá část zahrnuje odstranění stávající technologie kotelny v DPS a úpravu výměníku tepla s napojením na nový teplovod,” upřesnila  Ing. Marešová.

 

Dům s pečovatelskou službou má  v současné době svoji kotelnu přímo v objektu. Zařízení  je ale už na hranici životnosti, trpí častými poruchami  a tak bylo nutné uvažovat o náhradě. Na výběr byly dvě možnosti –  buď kompletní rekonstrukce kotelny nebo napojení na jiný zdroj tepla.

 

“Město připravilo projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci DPS Pod Svatoborem, jejíž součástí byla mimo jiné i rekonstrukce kotelny. Celková rekonstrukce objektu při splnění všech požadavků dotčených orgánů státní správy podle stávajících platných předpisů a vyhlášek, znamenala ale velké finanční náklady a také velká omezení provozu celého objektu. Proto jsme přikročili k dílčím řešením nejpalčivějších jednotlivých problémů. V letošním roce byla vyměněna všechna okna v bytové části domu a vstupní dveře (nymí automatické). Druhá část výměny oken v hospodářské části objektu proběhne v příštím roce. Poté byla zvolena varianta vytápění, a to z kotelny Na Hrázi,” popisuje  průběh postupné rekonstrukce  místostarostka. 

Kotelna Na Hrázi, kterou má stejně jako kotelnu v DPS ve správě Bytservis Sušice s. r. o.,  byla zrekonstruovaná loni a pro vytápění DPS má dostatečnou kapacitu. Finanční náklady na vybudování teplovodu byly nižší, než by byla rekonstrukce kotelny v domě s pečovatelskou službou.

Práce na napojení na kotelnu  v ul. na Hrázi provádí  firma Stavoplast KL, spol. s r. o. Stachy, která do výběrového řízení poslala nejvýhodnější cenovou nabídku. Náklady na tuto část investice  jsou 1 950 000 Kč včetně DPH. K tomu ještě přibudou úpravy v samotné kotelně za zhruba 400 tisíc včetně DPH (druhá část).

Jak  dál uvedla Ing. Marešová, celá akce by měla být hotová do konce února následujícího roku. Práce zatím postupují podle plánu, všechny termíny by měly být dodrženy. Také by ve čtvrtek měla skončit (pokud nenastanou neočekávané skutečnosti) uzavírka komunikace.

P. Nováčková, sumava.eu