Výraznější spolupráce s univerzitou

Rektorka ZČU a hejtman Plzeňského kraje podepsali smlouvu

Plzeňský kraj rozvíjí další spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Nová Smlouva o regionální spolupráci a partnerství, z 19. prosince 2012, nastavuje ale mnohem  těsnější a intenzivnější vazby. Na koordinaci  postupů vedoucích  ke vzájemné podpoře a naplňování hlavních cílů spolupráce bude dohlížet nově ustanovená společná pracovní skupina. Zvyšuje se také objem finančních prostředků určených pro projekty univerzity.

Snahou kraje je vytvářet podmínky pro rozvoj univerzity s cíle přispět tak k všestrannému rozvoji celého regionu.

Kromě závazku vzájemné prezentace, podpory získávání finančních prostředků ze státních či jiných zdrojů a aktivního vyhledávání možností spolupráce obou institucí je obsahem smlouvy také ustanovení, že Plzeňský kraj bude dle svých možností vycházejících ze schváleného rozpočtu na daný rok podporovat jednotlivé projekty ZČU až do výše 5 milionů korun.

(zdroj: rz, www.plzensky-kraj.cz)