Stáří není nemoc

Domov pro seniory Stachy Kůsov – domov plný pohody, naděje a lásky k lidem.

 

 

 

 

Posláním Domova pro seniory, příspěvkové organizace Jihočeského kraje, je poskytování sociální a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.

 

Tento nově zrekonstruovaný a velmi nově vypadající dům vypadá jakoby ani žádnou starší historii neměl. Ale ve skutečnosti je tomu jinak. Poprosili jsme ředitele Domova pro seniory pana Ladislava Gála o zodpovězení pár otázek.

 

 

Jakou historii má tento dům a odkdy začal fungovat jako Domov pro seniory?

 

Tento dům byl původně postavený jako hospodářský statek či usedlost k nově vzniklé sklářské huti. O jeho stavbu zažádal v roce 1873 majitel sklárny ve Staré huti Rudolf Schmidt a o dva roky později byla v těchto prostorách umístěna plynová pec. Bohužel provoz sklárny úspěšný nebyl a sklárna brzy vyhasla. V roce 1962 se zde zřizuje Domov pro seniory a od roku 1963 začíná se svým provozem. Takže v letošním roce nás čeká oslava 50 let působení tohoto zařízení.

 

 

 

 

Padesát let je již dlouhá doba. Vy sám jste ředitelem Domova od jakého roku?

 

Konkrétně já jsem tu od roku 1995. Naše paní vrchní sestra dokonce od roku 1986.

 

 

Pro koho je Domov určen a jaké služby nabízíte?

 

Jak už vyplývá z jeho názvu, je určen pro seniory. Jednu skupinu tvoří senioři, kteří nevyžadují zvláštní ošetřovatelskou péči a trvalý dohled, druhou skupinu tvoří senioři se sníženou soběstačností, a to zejména z důvodu jejich věku a dále ti, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Co se týče služeb, je tu pro ně servis zdravotní a ošetřovatelské péče celých 24 hodin denně. Domov pro seniory má celkem 80 zaměstnanců, kteří tu jsou právě pro ně. Navíc každý den v týdnu provádí rehabilitační sestra masáže, rehabilitační cvičení, nácvik chůze a další.

 

 

 

Jak dlouhé jsou čekací lhůty na ubytování?

 

Umístění záleží na zdravotní a sociální situaci žadatele. Pokud se jedná o akutní případ nebo pokud je o něj dočasně postaráno. Je to v řádech dnů a týdnů. K dispozici je v současné době 140 lůžek. 24 jednolůžkových, 52 dvoulůžkových pokojů, 4 třílůžkové pokoje se společným příslušenstvím. Z toho vyplývá, že nelze zajistit pro každého zájemce samostatný pokoj. Ale vždy najdeme nejideálnější řešení pro každého zájemce.

 

 

Kromě péče zdravotní a ošetřovatelské mají zpestřený volný čas senioři jakou činností?

 

Není předem stanoveno, že v pondělí je keramika, v úterý zpěv, ve středu ruční práce. Volnočasové aktivity se přizpůsobují ročnímu období a možnosti seniorů. Dříve se pořádaly jednodenní výlety autobusem, kolektivní procházky… Bohužel většina našich seniorů není již schopna se účastnit těchto výletů, a tak se jim snažíme zpříjemnit pobyt přímo v domově a nebo jeho okolí. Ať už je to výroba výzdoby. Denně je otevřená tzv. Denní místnost, kde si mohou zkrátit „dlouhou chvíli“ různými ručními pracemi – pletením, šitím, vystřihováním, lepením, modelováním z keramické hlíny, klubová činnost, posezení při kávě a filmu, kulturní pořad nebo , úklidu jídelny či společných prostor, společné přečtení knížky nebo zazpívání si lidových písniček. Někteří chodí dobrovolně pomáhat do kuchyně při škrábání brambor, čištění zeleniny, úklidu jídelny či společných prostor. Pokud to počasí dovolí, snažíme se většinu aktivit směřovat i ven, kde máme k dispozici park s posezením, minigolf, ruské kuželky, petanque. Právě nyní máme za sebou Mikulášskou besídku, byly Vánoce, pan Kerel Šedivý pro nás připravil Hašlerovy písničky, čeká nás Masopust, pak beseda o vzniku a vývoji hudebních nástrojů.

 

 

 

Pořádáte i společné oslavy narozenin. Prozradíte nám věk nejstaršího obyvatele nebo obyvatelky Domova?

 

Ano, máte pravdu. Vždy jedenkrát za měsíc pořádají zaměstnanci DPS pro obyvatele malou oslavu narozenin. Při kávě a zákusku si povídáme o jejich mládí, rodině, dětech, radostech i starostech jejich života. Máme i „svého“ harmonikáře, který navštěvuje náš Domov několikrát do roka a každému zahraje tu jeho. Naší nejstarší obyvatelkou je paní Antonie Majdlová, která loni v září oslavila 100 narozeniny. I přes tak vysoký věk je to čiperka, každý den si přečte svůj oblíbený časopis, projde se po domově, popovídá si a ráda navštíví každou akci. Zároveň loni oslavila 100 narozeniny paní Emílie Kyznarová. Takže to jsou naše dvě nejstarší obyvatelky.

 

 

 

 

Je tu ještě něco co se vymyká nad rámec ostatních sociálních zařízení?

 

Chtěli bychom se odpoutat od dříve zavedených termínů jako „Dům hrůzy“. Jsou to maličkosti, které dodávají radost nám i obyvatelům domova. Ať už je to nově vybudovaná Kůsovská stezka, dříve vydávané Kůsovské noviny, květinová oáza, sluneční hodiny, nebo nově pořízený králíček Karlík. Dole v hale je jezírko s rybičkami a klec s ptáčky. Každá maličkost přinese nový podnět a rozjasní každý nový den.

 

 

Zaujala mě Kůsovská stezka. Co si mám pod tím pojmem představit?

 

Tento nový projekt vznikl za účelem aktivizace uživatelů našeho Domova pro seniory s propojením na zpříjemnění pobytu příbuzných a známých při návštěvách našich uživatelů a informovanosti široké veřejnosti. Kůsovská stezka je dlouhá 905 metrů a má 21 zastavení. Na několika zastaveních si můžete posedět, rozhlédnout se do krajiny, naslouchat přírodě anebo si zasoutěžit.

 

 

Co Vás teď v nejbližší době čeká?

 

Teď je období masopustů, takže i k nám zavítají příští týden masky. Máme novou výzdobu budovy s masopustní tématikou, kterou vyráběli sami obyvatelé. Určitě vymyslíme další zpestření, než se nám zlepší počasí venku, ale všichni se už těšíme na jaro a oteplení. Snažíme se pokud to počasí dovolí vzít ven všechny obyvatele domova. Ať je to do altánku, na procházku, nebo aspoň na terasu nebo balkon.

 

 

 

 

 

Přeji Vám další krásně strávené chvíle a hlavně hodně sil a radosti do Vámi vykonávané práce a děkuji za rozhovor.

Lenka Doubková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie : album Domova seniorů Kůsov

http://www.domovkusov.cz