Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

 


Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

V roce 2010 oslavil již 20 let svého působení.

 

 

 

Mezi služby tohoto svazu patří:

– sociální poradenství – aktivizační služby – půjčovna kompenzačních pomůcek – doprava pro občany se ZP – zaměstnávání ZP – rekondiční a rehabilitační pobyty – cvičení a plavání – pobyty pro děti a mládež se ZP

 

Jednou z regionálních organizačních jednotek je Okresní organizace Prachatice. Předsedkyní okresního výboru je Marie Hadravová.

Tato organizační jednotka zaštiťuje pod sebou 5 dalších organizací, a to Prachatice, Vimperk, Volary, Vlachovo Březí a Čkyně.

Nejčastějšími aktivitami, na které se svaz nejvíce zaměřuje, jsou především rekondiční pobyty. Dříve byly pořádány i další doprovodné akce, bohužel v současné době jsou již nerentabilní a svážet lidi z celého okresu je velmi náročné. Proto se již 10 let věnujeme pouze rekondičním pobytům, které zaštiťujeme a podílíme se na jejich realizaci. V letošním roce to bude celkem 5 rekondičních pobytů.

Na těchto pobytech se v průběhu roku vystřídá okolo 250 osob. Nejprve jsou nabídnuty členům svazu a pokud se nenaplní kapacita, mohou se nabídnout i nečlenům. Ceny zůstavají stejné. Informace o těchto volných místech Vám může poskytnout p. Bínová z prachatické organizace, která některé tyto pobytu zajišťuje. Email je alenapt@centrum.cz.