policie nove

Senioři doplácejí na svou důvěřivost

Nedávný případ není zdaleka jediný

Podvodníci, kteří okrádají staré  a v podstatě bezbranné lidi,  přitom používají stejné, nebo velmi podobné finty, aby z nich vytáhli úspory a zmizeli. Přestože Policie ČR každoročně prostřednictvím všech médií, vlastních preventivních akcí, přednášek i besed upozorňuje seniory na nebezpečí skrývající se například v nejrůznějších „výhrách“, přesto stále evidují značný počet napálených lidí.

 

Naposledy minulý týden, 2. května, řešili klatovští policisté případ, kdy 82letého muže okradla falešná pracovnice sociální pojišťovny. Případ se stal v obci blízko u Klatov – do domu seniora přijela žena která tvrdila, že je pracovnice sociální pojišťovny a že právě on je tím šťastným, který vyhrál nerezové nádobí – jednu sadu zdarma, když za druhou zaplatí 20 000 korun. Starý muž jí uvěřil, pozval ji k sobě do domu, z úspor jí vyplatil peníze za nádobí a zbytek si uschoval. Jenže po odjezdu ženy zjistil, že mu v nestřeženém okamžiku dokázala vzít ještě dalších 30 000 korun.

 

Podvodníci se ničeho neštítí a jejich záminky k tomu, aby se dostali do bytu nebo do domu, jsou často velmi věrohodné, prokazují se falešnými průkazy, odvolávají se na tíživou situaci apod. Nenechte se ošidit, pokud nečekáte žádnou úřední návštěvu, všechny další nezvané hosty odbývejte a v žádném případě je nezvěte k sobě domů! Není málo takových případů, kdy podvodníci sáhli k násilí, vyhrožování, nebo jich bylo více najednou a starý člověk neměl proti nim šanci. Do ochrany seniorů před takovými nezvanými hosty by se měly zapojit i jejich rodiny – poučte řádně své rodiče a prarodiče o tom, kdo, kdy a jak může k nim do bytu přijít, pomozte jim vyřizovat úřední záležitost, abyste měli přehled kdo a kdy se oficiálně může pohybovat v jejich blízkosti a nezapomeňte zdůraznit, že i kdyby se s takovým setkáním setkali jen zprostředkovaně, jako svědci, mají to oznámit policii. Účinnost zásahů proti takovým hyenám, které se neštítí (dokonce za použití násilí) okrádat staré lidi, závisí do velké míry na množství a rychlosti informací, které policisté dostanou. A pokud se vám něco takového přihodilo a styděli jste se to oznámit, udělejte to dodatečně. I pozdější informace třeba napomůže k odhalení pachatelů a jejich potrestání.

 

-as, p cr-