Z pokladů Muzea Šumavy (7)

Miniatura motýla Morpho eurylochus

zpokladu7

Jan Zachariáš Quast, 1889

 

Do sbírek Muzea Šumavy se miniatura dostala ve 20. letech minulého století darem lékárnické rodiny Kratochvílů, která s autorem a jeho syny udržovala kontakty již od 70. let 19. století.

Jana Zachariáše Quasta (1814–1891) lze nazvat skutečným specialistou na malbu miniatur hmyzu. Jeho precizní díla se s trochou nadsázky dají považovat za vhodný studijní materiál pro entomology. Sám Quast se ovšem cítil být především portrétistou a největší část jeho díla tvoří právě miniatury portrétní, rozeseté dnes v řadě muzeí i po soukromých sbírkách. Jako rodák z Březové u Karlových Varů měl k malbě na porcelán vždy blízko, jeho autorská ruka však vyzdobila i okenní tabule některých chrámů (sv. Vít na Hradčanech, kostel ve Vimperku). Většinu života prožil v Praze a v Písku, kde je na hřbitově u sv. Trojice také pochován. Z centra bývalého Prácheňska jeho rodina expandovala i do širšího okolí, hned dva Quastovi synové (Konrád Ferdinand a Gustav Adolf) v Sušici provozovali fotografický ateliér. Také Jan Zachariáš se ke konci života musel kvůli tíživým hmotným poměrům přeorientovat na fotografování, ale vždy tuto činnost považoval jen za provizorium vedle své hlavní umělecké činnosti. V příštím roce proběhne velká bilanční výstava díla Jana Zachariáše Quasta v Písku, kde prožil nejplodnější léta svého života.

Jan Lhoták a Jiří Novák

Foto Václava Komasová