joga

Jóga a strava

Některé jídlo nám dělá dobře, jiné nás povzbuzuje a po některých pokrmech se nám nechce dělat vůbec nic. Jak si tyto rozdíly vysvětlit? Určitou systematizaci stravy nabízí učení jógy. Myslím, že když se na dělení pokrmů podle jógy podíváme blíže, zjistíme, že velmi obdobná je i naše západní zkušenost s jídlem.

fruit

Především je nutné si uvědomit, že jogínská strava nesouvisí jen s přísunem vitamínů a živin, ale s rozvíjením duchovní síly. To je jeden z důvodů, proč je jogínská strava vegetariánská. Řídí se totiž podle pravidla ahimsa, tedy neubližování, nezabíjení. Vedle toho existuje i ekologický a zdravotní důvod, proč být vegetariánem. Ale tomuto tématu se zde nebudeme věnovat. Nás bude zajímat ono dělení stravy podle jógy.

 

První skupina pokrmů je označena jako sattvická. Sattva značí klid, harmonii, rozvážnost a souvisí i s pojmy pravdy, štěstí a světla. Obecně lze říci, že sattvická strava je silně anabolizující. Očišťuje tělo a zklidňuje mysl. Zahrnuje především čerstvé ovoce a zeleninu, také luštěniny, mléko, med, ořechy a nejrůznější semínka.

Radžasická strava je silně stimulující. Povzbuzuje tělo a mysl k akci, což může vést až k agresi a neklidu. Radžás souvisí s velkou energií až prudkostí. Radžasická strava zahrnuje alkohol, přehnané množství koření, ale také nevhodné kombinace slané a kyselého apod. Do této skupiny jídel je řazeno i jídlo ohřívané z téhož dne, kdy bylo připraveno, na rozdíl od sattvických pokrmů, které vynikají tím, že jsou originálně a čerstvě připravené.

Poslední skupinu tvoří strava tamasická. Tamas značí tmu, celkovou zpomalenost, ochablost až tupost (v extrémní podobě až smrt). Tyto kvality přináší konzumace masa, vajec, starých a uzených sýrů, obecně živočišných tuků, ale také jídla z předešlého dne (či staršího).

Z tohoto rozdělení potravin, které by samozřejmě v obdobné podobě nabídla i západní zdravá výživa a zde se spíše jedná o vysvětlení tradiční filosofické, lze pak porozumět tomu, proč se po zeleninovém salátu cítíme jinak než po krvavém steaku. Je pochopitelné, že jogínská strava se snaží orientovat na sattvu, protože ta přináší jak očištění tělesné, tak harmonizaci duševní. Mějme toto na paměti, až nám nebude nejlépe. I potrava se může stát namísto rutiny příležitostí pro duchovní soustředění, vděk a růst.

 

Jana Beránková

 

 

Chcete-li se dozvědět více o józe či zdravé stravě a vegetariánství, můžete najít zajímavé informace na mém blogu zde: http://www.dailylife.cz/category/zdravi/