mpilustr

Strážníci řešili bezdomovce i polonahou ženu

Informační servis městské policie

 

Strážníci městské policie měli uplynulý měsíc rozhodně zajímavý. Kromě běžné činnosti řešili i případy  za, řekněme zvláštních, rozhodně ne běžných okolností:

 

poštovní schránky „ozdobené“ sprejerem nahlásila obyvatelka paneláku na Mírové. Pachatel přistižen nebyl, strážníci pořídili fotodokumentaci a podezření na trestný čin předali Policii ČR

 

znovu bezdomovci: jednatel ČSAD oznámil strážníkům, že bezdomovci popíjející na nádraží překračují meze slušného chování – jejich opilecké nevhodné pokřikování obtěžovalo cestující. Na místě řešila hlídka MP věc jako přestupek, s hlídkou zasahovali také asistenti prevence kriminality

 

díky telefonickému oznámení bylo zabráněno veřejné rvačce – telefonické oznámení na služebnu MP o tom, že v noci v ulici Nádražní se hádá skupinka mužů a jejich chování naznačuje rvačku, vyslalo na místo hlídku strážníků. Po jejich příjezdu se skupina uklidnila, účastníci prokázali svou totožnost a byli upozornění na rušení nočního klidu. Vše bylo hlídkou řešeno domluvou. Tady se opět potvrdilo, že včasná informace je předpokladem k efektivnímu zásahu.

 

spolupráci MP a státní policie si vyžádal případ, kdy si u nádraží ČSAD v odpoledních hodinách ‘ulevoval’ značně podnapilý muž. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že opilec leží na zemi, OO PČR jej převezla a předala přivolané RZS k ošetření. Následně ho policisté převezli do protialkoholní záchytné stanice v Českých Budějovicích.

 

– v podvečerních hodinách začátkem měsíce záhadně zmizelo jízdní kolo od baru Alfa v Kaplířově ulici. Majitel uvedl hodnotu odcizeného kola 1 500 Kč. Hlídka spolu s asistenty prevence kriminality prověřila okolí v ulici U lázní a další místa, ovšem bez nálezu kola nebo poznatků, které by pomohly odhalit pachatele krádeže. Týž den ve večerních hodinách zahlédl kolo v ul. Sušická jeden z obyvatel města. Dva muži se o bicykl začali přetahovat, v tu dobu už k nim ale mířila hlídka MP. Nejprve se dotyčný nechtěl k získání kola vyjadřovat, pak uvedl že jej koupil od neznámého člověka. Kolo nakonec doputovalo zpět ke svému majiteli, strážníci předali věc k šetření příslušnému správnímu orgánu; celý incident měl svědka, který událost dosvědčil.

 

zraněný v baru Alfa – rychlou zdravotnickou službu volala hlídka MP do baru Alfa, kde došlo k napadení muže. Zraněný byl převezen do nemocnice v Prachaticích. Napadený byl poučen o možnosti oznámení případu k dalšímu šetření, hlídka v baru zjistila přítomné osoby a vyzvala je k případnému svědectví. K potyčce mělo údajně dojít na WC. Ani sám napadený ale nechtěl uvést jméno útočníka.

 

k otevření bytu v ulici Mírová se dostavila státní i městská policie a také RZS a hasiči. Podezření na nutnost zásahu se nepotvrdilo, nájemník zvládl byt otevřít sám. Po poskytnutí základního ošetření byl převezen do nemocnice v Prachaticích

 

nechutné divadlo pro zákazníky i personál Penny marketu uspořádala opilá žena, která se po obchodě pohybovala polonahá a se zbožím, které neměla čím zaplatit. Následoval stejný scénář, jako v obdobných případech – předvedení na OOP Vimperk, lékařské vyšetření a převoz na protialkoholní stanici v Českých Budějovicích.

 

(-as-)