andělíček

Je to už 330 let…

andelicek

 

Viděli jste ho z věže radnice, viděli jste ho z příjezdových cest, z různých částí města – Andělíček – kapli Anděla strážce prostě nemůžete přehlédnout.

Andělíček je jednou z místních památek, která se otvírá veřejnosti – v létě se zde konají pravidelné bohoslužby, můžete být diváky některého z koncertů, nebo si jej prohlédnout  zevnitř při nejrůznějších příležitostech (pouť, významné církevní svátky), kdy bývá otevřen.

K Andělíčku se váže několik pověstí:

První, a asi nejznámější  z nich, vypráví o tom, že v těchto místech zachránil anděl před uštknutím malé dítě. Děcko doma vyprávělo příběh rodičům a ti potom spolu s jinými zbožnými sousedy nechali namalovat obraz s tímto výjevem a slavnostně  jej umístili do kaple, kterou nechali na vrcholu také postavit.

(další pověsti k Andělíčku i ostatní zajímavosti  města najdete v knize Sušice –  Brána Šumavy, A. Staňková, J. Kavale, Typos 2012, ze které je i uvedená citace)

 

Je to už 330 let od posvěcení kaple a  Andělíček si jej spolu se sušičany připomene právě dnes, 1. srpna, v 18 hodin, sv. mší.

Zveme vás  na jednu z nejkrásnějších dominant města, s neopakovatelným výhledem i atmosférou.

 

-red-