Středověk ve Velharticích neskončil

Víkend na hradě Velhartice nabídl návštěvníkům nevšední podívanou. Na sedmdesát členů Dvora hradecké královny Alžběty Richenzy se utábořilo na hradě i v předhradí a předvedlo věrnou rekonstrukci života z období první poloviny 14. století.

 dsc6544

Nejen urození páni, ale i zbrojnoši a prostí lidé umožnili všem návštěvníkům v prostorném stanovém ležení nahlédnout do všedního života oné doby, seznámit se s řemeslnou výrobou, vyšíváním, vařením i dalšími každodenními činnostmi.

 

Hradní branou střeženou zbrojnoši pak mohli návštěvníci projít na nádvoří, kde na ně čekalo v polním špitále řádu Johanitů seznámení s taji středověké medicíny a prostřednictvím velmi přesvědčivě hrané ukázky středověké operace s vytahováním šípu a amputací. To si ještě všichni uvědomovali , že tady to je „ jen jako“ .

 dsc6637

Tento dojem však pominul při sledování ukázek bojových formací v hradním příkopu, kde téměř čtyřicet bojovníků předvádělo systém boje pěchoty z té doby. Zde padaly rány opravdové a jen kvalitní zbroj a rychlé reakce chránily bojovníky před vážnějším úrazem. Přesto došlo na zlomené zbraně a několik účinkujících si z boje odneslo i krvavé šrámy.

 dsc6713

Komu se nelíbily špitální či bojové scény, ten si mohlo prohlédnout umění kováře, kožešnice, ukázky textilní výroby, navštívit přednášku o odívání či lukostřelbě s praktickými ukázkami, zhlédnout výměnu stráží nebo se s průvodcem projít hradem obydleným dobovými obyvateli.

 dsc6629

Štíty stříbrného lva jsou jednou z nejrozsáhlejších akcí tohoto typu u nás a podle diváckých ohlasů i akcí velmi úspěšnou, které rozhodně stojí za návštěvu. Pokud jste to nestihli letos, příští rok rozhodně nevynechejte.

 

Text: doc, foto: Vladan Strejc

 

Podívejte se do fotogalerie, jak to v tom středověku vlastně vypadalo… V čase vás přenese Vladan Strejc.