Z pokladů Muzea Šumavy (8)

Náměstí v Sušici

namestivsusici

Svatopluk Janke, 1979

 

Známý kout sušického náměstí z oken radnice zachytil akademický malíř Svatopluk Janke. Zcela vlevo je Voprchovský dům (čp. 40/I) – později děkanství, dnes sídlo Muzea Šumavy Sušice, uprotřed Rozacínovský dům (čp. 48/I) – bývala zde lékárna či sídlo CHKO Šumava, vpravo Krocínovský dům (čp. 49/I) – známý jako hotel Fialka. Všechny domy si i přes řadu přestaveb v renesanci a baroku uchovaly cenné gotické prvky. Nad domy ční barokní věž kostela sv. Václava.

Že se nejedná o výjev ze současnosti prozrazuje nízký počet zaparkovaných vozidel na náměstí, které tehdy ještě nebylo velkým parkovištěm. V roce 1979, kdy tato kresba o velikosti 23 x 19,5 cm vznikla, bylo Svatopluku Jankemu 70 let. Narodil se 3. ledna 1909 v Českých Budějovicích. Malbu studoval u profesora Aloise Kalvody, studoval též na ČVUT v Praze. Živil se jako výtvarník, architekt a grafik. Měl blízko k loutkovému divadlu. Spolupracoval s Josefem Skupou, pomáhal založit Plzeňské umělecké loutkové divadlo Karla Nováka. Byl autorem kresby prvního exlibris Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje z roku 1951 i druhého exlibris z roku 1955. Depozitář na Kašperských Horách uchovává několik jeho děl zobrazující památky Sušicka. Svatopluk Janke zemřel v Plzni 25. ledna roku 1995.

Jan Lhoták a Jiří Novák

 Foto Jiří Novák