Bezpečnostní agentura: ano nebo ne?

Otázka zajištění veřejného pořádku bezpečnostní agenturou bude, jak bylo avizováno, jedním z bodů jednání vimperského zastupitelstva 4. listopadu.

Zástupce občanského sdružení Pro Vimperk Zdeněk Kutil předložil na jednání rady města návrh na využití služeb soukromé bezpečnostní agentury při zajišťování  veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. Rada města vzala jeho  vyjádření na vědomí s tím, že tento bod bude otevřen a  projednán  právě na  listopadovém zastupitelstvu.

 

Diskutovaná problematika ale není až tak jednoznačná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Soukromé bezpečnostní agentury nemají dostatečnou legislativní oporu pro specializovanou činnost, jakou zajištění a ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel je. To v praxi znamená, že člen takové agentury má v podstatě stejné pravomoci, jako kterýkoliv jiný občan. Zjistí-li protiprávní jednání, musí uvědomit příslušné bezpečnostní orgány (městská policie, Policie ČR), v jednotlivých případech může figurovat jako svědek, může pomoci například zadržet pachatele na místě apod.  Hlavní smysl  její práce spočívá v činnosti preventivní.

 

“Není problém, aby subjekt, jakým soukromá bezpečnostní agentura je, zajišťoval dohled a dozor například u kulturních akcí, festivalů, sportovních utkání, působil v rámci ostrahy objektů a dalších. I tak se ale musí řídit zákony (Trestní zákon, Občanský zákoník) jako kterýkoliv jiný občan, může zasáhnout při rvačce, může zadržet zloděje, může v případě, že je o to požádána, napomáhat v řešení  událostí policii nebo strážníkům, je povinen předcházet vzniku škod… – ale jako  najímaný subjekt opět na smluvním, komerčním, základě. To je běžná praxe, kterou známe asi všichni. Jiná věc ale je veřejný pořádek, kdy by měla vlastně suplovat  bezpečnostní orgány jako městskou policii. Pravomoci bezpečnostních agentur to ale neumožňují v takovém rozsahu, jak by si možná někteří představovali. Nevidím problém v tom, využívat bezpečnostní agenturu jednorázově, při zajištění městských akcí s předpokládanou větší účastí veřejnosti, kdy město vystupuje v roli pořadatele stejně jako kterýkoliv jiný subjekt a kdy se předem dohodnou pravidla  a požadavky na konkrétní výkon služby bezpečnostní agentury. Z dlouhodobého hlediska se ale nedomnívám, že by bezpečnostní agentura, tedy alespoň pokud nedojde k zásadním změnám legislativy, které by  souvisely se změnami ve struktuře, charakteru a  významu služeb  bezpečnostních agentur a samozřejmě se odrazily na požadavcích na kvalifikaci jejích pracovníků, že by bezpečnostní agentura mohla a měla nahrazovat činnost a výkon služby městských policií,” řekl redakci zdroj z blízkosti bezpečnostních agentur, kerý si nepřeje být jmenován.

 

“Nehledě na finanční náročnost  celé záležitosti – bezpečnostní agentury mají jednotlivé výkony taxativně nasmlouvané. Spíš bych viděl jako přínosné vyhodnotit a přehodnotit práci dotčené městské policie jako zvláštní organizační složky města a teprve na jejím základě realizovat opatření vedoucí ke zlepšení situace. Zřizovatel obecní policie takové možnosti má a měl by jich umět využívat,” dodal zdroj.

 

I tuto stránku samozřejmě město Vimperk důkladně zvažuje – od velitele městské policie si nechalo předložit přehled o výkonu činnosti, který demonstruje její efektivitu. Stejně tak si zároveň zjišťuje možnosti a předběžné kalkulace nákladů na výkon služby bezpečnostní agentury. Čísla a  argumenty budou padat rovněž na zastupitelstvu 4. listopadu. Co je ale už teď jasné je, že  v případě využívání služeb soukromou bezpečnostní agenturou, jde v horizontu zhruba půl roku (a podle nasmlouvaných typů úkonů) o  částky pohybující se v řádech statisíců, což  je pro rozpočty menších měst a obcí, které o takových službách uvažují, znatelný zásah.

 

Jak se k problematice postaví zastupitelé města Vimperk (kteří by v těchto, nebo nejbližších, dnech již měli mít  ucelené podklady k tomuto bodu jednání k dispozici), zástupci  obecní i státní policie, po prezentaci dostupných informací, uvidíme v pondělí 4. listopadu.

-as-