Pravidla jsou stanovena a zveřejněna

skate3

 

Několik občanů bydlících v blízkosti  nového skate hřiště se na redakci obrtilo s dotazem, kdo má na starosti jeho provoz a jaká jsou pravidla.

Pravidla provozu jsou stanovena a  zveřejněna  na skate hřišti, o otevírání a uzamykní  se stará městská policie. Ovšem přístup některých “uživatelů” hřiště je s ohledem na prvidla dost sporný, protože  z jedné  strany oplocení je do té míry poškozeno, že se v podstatě areál uzavřít nedá. Kdo pak ponese odpovědnost za  případné poškození, nepořádek apod.?

 

Mimo jiné pravidla určují, že užívat hřiště smějí  pouze osoby starší 18 let samostatně, nezletilí jen v doprovodu dospělého, pohybovat se na překážkách je možné  je pokud jsou zde minimálně dvě osoby, přičemž pouze jedna z nich může jezdit a maximální počet osob, ktré  mohou překážky využívat najednou je 5, maximální počet osob pohybujících se najednou ve skate parku je 40; překážky skate parku jsou určené výhradně pro jízdu na  skateboardu, bruslích a BMX kole s předepsaným vybavením (na ostatních  je to zakázáno), účastníci mladší 15 let jsou povini se vybavit ochrannými pomůckami, ve skateparku se každý pohybuje na vlastní nebezpečí.

 

Ve skateparku platí přísný zákaz kouření,  požívání alkoholicých nápojů a omamných látek, platí sem zákaz vstupu podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem omamných látek, na překážky se nesmí malovat ani vylepovat plakáty. Každý je povinen si po sobě uklidit to co si přinesl a udržovat pořádek, nelze sem vnášet sklo, skleněné obaly a  předměty z nichž  po rozbití zůstanou střepy (nebo mohou zranit jezdce a návštěvníky parku).

 

Při porušování pravidel provozu může být  taková osoba vykázána městskou policií nebo jakýmkoliv zletilým členem oddílu skateboarddingu TJ Sušice, při opakovaném porušování mu může být omezen vstup do areálu skateparku.

 

Skatepark je uzavřen a nezpůsobiý pro provoz:

– v případě deště, nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi pekážkami

– v zimních měsících (sněhová pokrývka, náledí)

– v době od 22 do 09 hodin (v době letního provozu)

 

Provozovatelem je  příspěvková organizace města Sportoviště města Sušice.

-red-