NÁZOR K. Beránka: Záležet bude na nás, na voličích

Můj postřeh

Únorové zasedání zastupitelstva ukázalo všem přítomným hostům, že se blíží pro naše město důležité komunální volby. Atmosféra jednání byla velmi nervózní. Skoro celou hodinu se řešil problém, jak naložit s nahrávkami z jednání zastupitelstva. Chvílemi si člověk připadal jako v nepovedené grotesce. Návrhy létaly vzduchem jak divoké husy na podzim. Důležité věci se bohužel dostaly k projednání až po tomto představení s notným zpožděním. V sále bylo skoro plno. Přišli občané, kteří pravidelně na jednání nechodí, nebo chodí až poslední rok před volbami. Jsem pro to, aby se zveřejnilo vše, co se během zastupitelstva projednává. Voliči si alespoň mohou udělat úsudek o tom, kdo nás zastupuje a jak se kdo projevuje. Slyšel jsem názor jednoho zastupitele, že kdo nebude mít na kandidátce učitele, prohraje volby. Bylo to sice řečeno jadrnou češtinou, ale tu nemusím doslova opakovat. Pokud tomu tak bude, o tom naštěstí rozhodneme my voliči. Pak si ale nemůžeme stěžovat, že třetina zastupitelů jsou učitelé. Je jen jeden způsob, jak se této situaci vyhnout. Volit kandidátky, kde se nebudou učitelé vyskytovat. Trochu mě zamrazilo, když jsem tento názor slyšel. Buď chceme změnu, nebo pojedeme ve stálých kolejích. Záležet to ale bude jen na nás voličích.

Karel Beránek