Létající lampion způsobil požár za 180 milionů

Létající přání, balónek štěstí, létající  lampion štěstí, … velmi oblíbená zábava, ale také velmi nebezpečná. Jestli se chystáte zítřek oslavit vypuštěním vzdušných lampionů, buďte nanejvýš obezřetní při výběru místa.  Aktuální varování přichází od hasičů. Provedený pokus dokazuje, jak snadno může takový lampion zapálit střechu.

 

Patrně největším požárem, který zapříčinilo létající přání, je požár skladové haly v Plzni 2. července 2011, kde vznikla škoda ve výši kolem 180 mil. Kč.

pozar lampion

 

V souvislosti s tímto požárem byl proveden laboratorní pokus V Technickém ústavu požární ochrany, který měl dokázat, jak mohlo létající přání zapálit střešní plášť. Výsledky ukázaly šokující schopnost létajícího přání způsobit požár na střeše takovýchto objektů.

 

Série fotografií z pokusu v provedeném v Technickém ústavu požární ochrany ukazuje létající přání po přistání na přesný model střechy (fotografie nahoře). Následně dochází k propálení izolační lepenky a propadnutí do polystyrenové tepelné izolace, kde požár získá na intenzitě (fotografie vlevo dole). Po roztavení polystyrenu, tento teče po trapézovém plechu, který tvoří spodní izolační část střechy. V závěru roztavený hořící polystyren odkapává netěsnostmi na spojích trapézového plechu do interiéru budovy, kde může zapříčinit šíření požáru po uskladněném textilním zboží.

 

-red, hzs-