Cenu získal Petr Pakosta

Prestižní Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2013 získal Petr Pakosta. Původně horník, poté bojovník proti těžbě v severních Čechách.

Brno (5. června 2014) – Ve čtvrtek 5. června byl v rezidenci primátora hlavního města Prahy slavnostně představen držitel prestižní Ceny Josefa Vavrouška pro rok 2013, kterou uděluje Nadace Partnerství za konkrétní činy na podporu životního prostředí. Letošním laureátem se stal v konkurenci dalších 14 osobnostní soukromý zemědělec Petr Pakosta, který byl nominován za celoživotní úsilí o ochranu životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi, za záchranu zámku Jezeří a za aktivity pro obnovu osídlení a lesů na Krušných horách nejen na Mostecku. 
 
 
„Vnímám to jako ocenění všech, kteří přemýšlí podobně jako já, ale hlavně konají. Jsou to lidé, kteří žijí v nepřetržité konfrontaci zdravého rozumu a lidské hlouposti a také v duchu hesla konference v Nairobi ,Nepotřebujeme už tolik vědět, jako více dělat‘. Té konference, které se tehdy, pokud se nepletu, zúčastnil i Josef Vavroušek. Všichni, kteří se tady na vyhlášení potkáváme, víme, že náš přístup není osamocený a že je správný
 
Petr Pakosta, čerstvý laureát Ceny Josefa Vavrouška
—————————————–

Petr Pakosta

Profese kandidáta:
soukromý zemědělec

Nominován za celoživotní úsilí o ochranu životního prostředí v Severočeské hnědouhelné pánvi, za záchranu zámku Jezeří a za aktivity pro obnovu osídlení a lesů na Krušných horách nejen na Mostecku.pakosta

Petr Pakosta je jedním ze zakládajících členů tzv. “Ekofóra pánevní oblasti Severočeského kraje“ z konce 80. let minulého století, které už před Listopadem 1989 oponovalo devastujícím účinkům povrchové těžby uhlí a energetiky v SHP a spolupracovalo na vládním Programu ozdravění Severočeského kraje z roku 1990. Byl i zakládajícím členem “Spolku pro záchranu (a později obnovu) zámku Jezeří“ a aktivním ochráncem osídlení, přírody i krajiny Krušných hor.

Ač původním povoláním horník, přispíval cennými podklady ze zdrojů těžařů k argumentaci environmentalistů a ochránců životního prostředí proti záměrům těžebních organizací i energetiky, devastujících Severočeský kraj, spolupracoval s odborníky – geology a projektanty – územními plánovači při ochraně přírodního i kulturního dědictví Krušných hor i Podkrušnohoří, působil i publicisticky jako autor nebo spoluautor článků a publikací o problematice těžby uhlí a energetice v kraji, při přípravě podkladů pro stanovení územních ekologických limitů těžby vládou ČR v roce 1991.

Po listopadu 1989 pracoval krátce na úseku ochrany přírody a krajiny ONV v Mostě, zastával pozici místostarosty v Hoře sv. Kateřiny, dnes jako důchodce tamtéž provozuje malé ekologické hospodářství a je přes zdravotní potíže dodnes aktivním účastníkem četných správních řízení a nevládních aktivit, týkajících se Krušných hor, Podkrušnohoří a Severočeské hnědouhelné pánve. Pyšní se titulem „Král krušnohorských luk“, který obdržel od spolku botaniků ze sousedního Saska.

 
 
———————————————————–
 
josef-vavrousek profilova 1
 

Cena Josefa Vavrouška

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství. V roce 2014 se jedná o osmnáctý ročník.

Cena je spjata se jménem předního českého ekologa, ministra životního prostředí ČSFR Josefa Vavrouška, který 18. března 1995 tragicky zahynul při pádu laviny.

Výběr laureáta na Cenu Josefa Vavrouška provádí jedenáctičlenná porota složená z odborníků v oblasti životního prostředí, osobností veřejného života a zástupců obou nadací. Vlastní předání Ceny Josefa Vavrouška probíhá v prvním červnovém týdnu. Datum není náhodné, váže se ke Světovému dni životního prostředí, kterým je tradičně 5. červen.