Duchovní pohled P. Tomase: nenechme se manipulovat

„ Ježíš jim řekl: „Teprve až vyvýšíte Syna člověka, poznáte, že já jsem to a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec. Ten, který mě poslal, je se mnou; nenechal mě samotného, neboť stále dělám, co se líbí jemu.“ Když takto mluvil, mnozí v něho uvěřili. Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: stanete se svobodnými?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. (…) Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.“

Evangelium podle Jana, 8 kapitola, verše 28-32 a 43-47

 

Papež František je nesmírně populární. Papež Jan Pavel II. byl velmi populární. Ale popularita je velmi křehká: hosana a ukřižuj, nejsou od sebe často tak vzdálené. Papež Pius XII. byl naopak velmi očerňován. Média ho hanlivě nazývala Hitlerův papež. Není to tak dávno, co v nizozemském Katolickém týdeníku psali, jak Knesset – izraelský parlament – vzdával úctu vatikánskému diplomatu Roncallimu (pozdějšímu papeži Janu XXIII.), který za pontifikátu papeže Pia XII. zachránil tisíce židovských životů před nacistickými vyhlazovacími tábory. Samotný papež Pius XII. jich se svými spolupracovníky zachránil ještě mnohem více, některé zdroje hovoří o číslu 500 000 až 850 000 osob. Tomuto papeži, který odsoudil „satanský přízrak nacismu“ přisoudili mnozí účast na vyhlazování Židů, přestože řada významných židovských osobností od Goldy Meir až po Alberta Einsteina vzdávala čest tomuto velkému papeži za jeho pomoc židovskému lidu. Albert Einstein měl říci: „Pouze církev protestovala proti hitlerovským útokům na svobodu. Do té doby jsem se o církev nezajímal, ale dnes cítím velký obdiv vůči církvi, která jediná měla odvahu k boji za duchovní pravdu a morální svobodu“.

 

Pověst papeže Pia XII. podléhala velkému tlaku Zla. V roce 1945 se Josif Vissarionovič Džugašvili Stalin snažil očernit tohoto papeže tím, že šířil přezdívku „Hitlerův papež“; po něm to opakoval ještě sofistikovaněji Nikita Sergejevič Chruščov. KGB nechala napsat divadelní hru „Der Stellvertreter“ (česky: Náměstek), ve které se mýtus o Hitlerově papeži ještě více rozpracoval a falešným podpůrným pseudo-vědeckým materiálem v dodatku. Mnoho žurnalistů podlehlo této sofistikované manipulaci, dokonce i ti rádoby kritičtí zpravodajové. Až do dnešního dne se mýtus stále šíří, je možné jej slyšet v referátech a číst v seminárních pracích.

 

Kéž se nám daří hledat pravdu. Ježíš říká: Já jsem Cesta, Pravda a Život (Jan 14,6). Nenechme se zmanipulovat médii. Vždyť mediální zprávy píší také jen lidé, stejně slabí a zmanipulovatelní jako my. Hlavně se modleme, abychom poznali pravdu a aby nás pravda osvobodila. K tomu Vám žehnám +

 

P. TOMAS