martanova

Doplnění k situaci kolem Územního plánu

Doplnění k situaci kolem Územního plánu Vimperk.

 

Dnes ráno v 7.30 hodin jsme společně s tajemníkem Zdeňkem Ženíškem, ing. Takáčem a ing.Kokšteinem ze stavebního úřadu jednali na krajském úřadu ve věci územního plánu s ing. Řežábkovou. Celý přezkum územního plánu byl zahájen na základě dvou podání v červenci 2014. Nyní těsně před volbami se tohoto tématu chopili Jihočeši 2012 společně s ČSSD, a poskytli informace Zdeňku Jungvirtovi pro jeho článek. Po reakci z mé strany, kdy jsem poukázala na zkreslování informací a přisvojování si cizích výsledků jednání, opět vyvinuli snahu proti zrušení územního plánu a iniciovali kroky ke zvrácení celého procesu. Opět toto bylo po našem dnešním jednání na krajském úřadu, kdy jsme tuto záležitost diskutovali, a ze své strany jsem odmítla činit jakýkoli nátlak na osoby podávající námitky. Jednalo by se o zneužití své pravomoci a není správné takto jednat, zejména před volbami. Je s podivem, že najednou se nalézají takováto řešení ještě v den voleb a před dvěma dny v článku Zdeňka Jungvirta nebyla o nich žádná zmínka. Podle vyjádření pracovníků krajského úřadu z odboru územního plánování kroky Mgr. Dvořáka a ing. Bednarčíka nebyly na tomto odboru projednány. Paní Michelová oznámila krajskému úřadu, že předběžně ruší žádost o přezkum Územního plánu Vimperk s tím, že žádost potvrdí do 5 dnů písemně po jednání se zástupci města Vimperk. O tomto jednání Vás budeme informovat.   

 

O tom, zda skutečně územní plán bude zrušen, rozhodne nezávisle krajský úřad bez ohledu na stažení námitek.

 

 

Jaroslava Martanová