Kdo Vás bude oddávat?

Rada města po projednání pověřuje člena Zastupitelstva města Vimperk Ing. Bohumila Petráška zvoleného pro toto volební období 2014 – 2018 (vyjma starosty a místostarosty města, kteří jsou určeni přímo ze zákona) k tomu, aby před ním snoubenci, při sňatečném obřadu prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu vstupují do manželství (v souladu s ust. § 11 a) odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

 

(red)