Nekonečný příběh

Nekonečný příběh

 

Chci ocenit Městský úřad a jeho zastupitelstvo,že po dlouhé době se podařilo s pomocí Petice občanů,ale i vstřícného přístupu paní starostky a pana místostarosty zařadit do plánu realizace v letošním roce výstavbu chodníku v Pivovarské.Součástí petice a mého návrhu řešení rychlosti vozidel byl i příčný práh,možná dva,které by zpomalily rychlost projíždějících vozidel a snížily tak riziko střetu.To,že skutečně existuje dokládá moje osobní zkušenost,kdy mi před třemi lety výtečník v autě zboural plot.Domnívám se,že tento návrh je poměrně snadno realizovatelný,protože už ve městě nejméně o dvou vím.I ve světě je to docela běžná záležitost.Náhoda mě opět přiměla se touto otázkou zabývat,i když jsem si myslel,že Pivovarská je vyřešena.Náhoda?Představuji si,co by se asi stalo,kdyby v tu chvíli podél mého plotu někdo šel.Odpověď je myslím v přiloženém snímku.Kolikrát ještě?

 

Vladimír Vácha