Projev Věry Vávrové

vera vavrovaProjev, který přednesla Věra Vávrová st. na zastupitelstvu města Vimperk 27. 4. 2015.

Tento projev zaslala do naší redakce krátce před jeho zasedáním.

 

     Vážení spoluobčané, naši zastupitelé,

 

      Dnes jsme tady všichni slyšeli slib zastupitele.

 

     Tento slib mě vedl k zamyšlení z pohledu obyvatelky města, jak to vidím. A z rozhovorů vím, že to tak vidí i řada jiných občanů našeho města. V našem zastupitelstvu se vyprofilovala opozice, která se prezentuje především tím, že říká, že chce spravedlnost, město pro podnikatele atd. To chceme ale všichni.

 

     Ale jak vypadá realita? Zastupitelé z opozice rozšiřují prostřednictvím facebookového profilu Za Vimperk krásnější nepodložené, pomlouvačné zprávy, polopravdy a dokonce v rubrice „Drby z ulice“ opravdu drby. Budu používat výrazy, které používají oni. Mluví tak, jak si „cvrlikají vrabci na střeše“. Tento profil je prý podporován a financován právě ze stran, ve kterých jsou zapojeni někteří zastupitelé – to je neověřená, nepodložená zpráva, ale když může veřejně „cvrlikat“ profil Za Vimperk krásnější, můžeme veřejně cvrlikat i my o něm.

 

     Smutným faktem je, že se na tomto profilu vyjadřují zastupitelé, lajkují jeho příspěvky a dokonce zde poskytují rozhovory představitelé města a nepřímo tak podporují rozšiřování nepodložených pomluv dál. Tento profil však špiní „staronové vedení města“, jak sám říká. Jak si pak vykládat, že na tom samém profilu poskytuje jeden z představitelů vedení města, Ing. Cais, rozhovor a samozvaného zakladatele profilu na Facebooku dokonce nazývá redaktorem?

    

     Přispěvatelé a sympatizanti tohoto profilu asi zapomněli na základní skutečnost, že vedení města, tedy starostka, je starostkou proto, že dostala od obyvatelů tohoto města suverénně nejvyšší počet hlasů. Měli by tedy jako zastupitelé, věrni svému slibu, respektovat jejich vůli. Právě staří zastupitelé, v čele se starostkou dostali nejvíce hlasů od občanů, voličů. Je však také pravdou, že do vedení města, do rady a zastupitelstva, se různými politickými domluvami, pletichami a pochybnými intrikami dostali i zastupitelé, kteří se, přestože byli na čelních místech kandidátky, nemohou opřít o silný mandát a hlasy voličů.

 

     Dobře… jsou tedy na svých pozicích, a tak je nyní jejich povinností prosazovat zájmy a dobrou pověst města Vimperk a všech jeho občanů.

 

     Zatím však jejich příspěvky nejenom na profilu Za Vimperk krásnější vedou k tomu, že jsou lidé znechucení, zaměstnanci úřadu se pomalu bojí s někým jednat, sejít se, aby nebyli podezíráni. Podnikatelé se sem do Vimperka nehrnou, stávající podnikatelé litují toho, že zde začali podnikat. Lidé, kteří dělají něco ve městě zdarma, se ptají, proč to vlastně dělají, když jsou pak vláčeni a pomlouváni těmi, kteří zdarma pro město neudělali nic, aniž by tím oni, nebo jejich známí nesledovali svůj osobní zájem, firemní profit a prospěch. Zasahuje to již do osobních vztahů a škodí to opravdu všem.

 

     Takže se obracím na své spoluobčany, zastupitele. Obracím se na ně jako člověk, který ve Vimperku žije od narození, pracuje zde a 25 let podniká. Chci, aby tu žily a podnikaly i mé děti a také tu mám a nadále chci mít kamarády, se kterými se chci dělit o dojem, že žijeme v dobrém městě. Chci tak, jak tomu vždy bylo, potkávat spokojené lidi a navzájem si – jak to jen půjde – jeden druhému pomáhat, přestože v něčem máme jiné názory.

 

     Nedovolme skupině lidí, z nichž jsou někteří prostě jen nespokojení se vším, především však sami se sebou, aby nám to naše pěkné město ničili a vnesli sem nesnášenlivost, rozbroje a nechutenství, výměnou za prosazování svých osobních zájmů a aktivit.

 

     Obracím se na všechny zastupitele, aby nezapomínali, že práce politika i v malém městě je především služba lidem, jeho voličům a že musí mít přednost před jeho soukromými zájmy, jeho soukromým podnikáním i jeho osobními touhami a ambicemi. Motivací k práci nemůže být pro veřejně činného člověka ani navýšení finančních odměn nebo finanční odměny vůbec.

 

     Takže dodržujte, prosím, svůj slib, ve kterém jste slíbili, že svoji funkci budete vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů. Po složení slibu je to totiž již vaší povinností. A mou povinností, stejně jako povinností nás všech, občanů Vimperka, je požadovat to po vás.

 

     Věra Vávrová, st.