Vstup zdarma a bez bot

Světový den dárců krve se slaví 14. června. Je to den, kdy připomínáme ty z nás, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní Každý dárce krve je hrdina.

Červený kříž od r.1959 celosvětově usiluje o bezplatnost odběrů krve i jejích složek, neboť je nejlepší zárukou bezpečnosti příjemce – dárcovství založené jen na morální motivaci snižuje možnost, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování. Ve světě je již v 62 zemích dosaženo v případě plné krve 100% bezplatnosti odběrů (srovnání: v r.2002 to bylo 40 zemí). Česká republika se v případě tzv. plné krve řadí k zemím s čistě bezpříspěvkovým dárcovstvím, v případě krevní plazmy tomu tak bohužel není. 

sudba darci anonce

Jako poděkování dárcům krve za jejich hrdinství, pořádají oblastní spolky ČČK nejrůznější kuturní a společenské akce. Kromě toho jsou  oblastní pobočky Červeného kříže pořadatelem  i dalších  prospěšných aktivit, především v oblasti zdravotní a sociální péče. Na  nejbližší nadcházející vás zve ČČK Prachatice, Zuzana Pelikánová:

“Ráda bych všechny pozvala na divadelní představení, které pořádáme 16.6. od 18:00 hodin spolu s Podivným divadlem při DDM.  Kromě toho  ještě  upozorňuji na dvě další nadcházející akce, a to:

19. června – cvičení dobrovolníků zahájíme v 17:00 první aktivitou v Prachaticích, oficiální zahájení se odehreaje  v 19 hodin v Restauraci Koruna. Zajímavá aktivita proběhne v sobotu 20. června  na Libínském Sedle – je zaměřena na monitoring zasažené oblasti a bližší podrobnosti se stejně jako účastníci dozvíte až při startu.

22. června nás pak čeká zahájení projektu VRBA ve Vimperku. Projekt VRBA se zaměřuje na pomoc ohroženým domácím násilím a prevenci domácího násilí a jak se ukazuje je jeho zázemí více než potřebné.  22. června zahajujeme v nových prostorách, v 10 hodin dopoledne, na adrese 1. máje 74.” (více informací v pondělí 15. 6.  na www.vimperk.eu)

 

Poděkování bezpříspěvkovým dárcům krve letos přichází v podobě   milého divadelního dárku, které všem předá Podivné divadlo při DDM Prachatice. 

sudba darci

 


Třetí sudba aneb Hans Christian pro dárce krve

Třetí sudba je příběh podle známého Andersenova příběhu „Slavík“. Jeho cílem je také upozornit na možnosti dárcovství krve na Prachaticku a přiblížit návštěvníkům problematiku dárcovství. Na místě proto budou k dispozici informační materiály a také pracovníci Českého červeného kříže, kteří jsou připraveni odpovídat na konkrétní dotazy.

Vstupné je dobrovolné.

 

***

Zapojíte se i vy?

Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku podporují Jihočeský kraj, Město Prachatice, Netolice, Vimperk a Vlachovo Březí. JAK SE MŮŽETE STÁT DÁRCI KRVE? Stačí přijet naším svozovým autobusem na Transfuzní oddělení Nemocnice ČB a zde podstoupit lékařské vyšetření. Pro bližší informace kontaktujte Oblastní spolek ČČK Prachatice e-mailem na prachatice@cervenykriz.eu, telefonicky na 724 367 840 nebo osobně každou středu od 8:00 do 16:00 hodin na adrese Nemocniční 204, Prachatice (budova polikliniky). Nejbližší svozový autobus vyjede 7.7. v 6:30 ze Čkyně, dále v 6:45 z Vimperka, v 7:00 z Vlachova Březí a Husince a je zdarma.

-red-