Za kalendář záchranky koupili dětem televizi

V lednu jste mohli na našich stránkách číst o  benefičním kalendáři, který nafotil Martin Kramer, mladý sušický fotograf, který i přesto, že téměř nevidí, je autorem mnoha (nejen záchranářských)  výborných fotografií.

Benefiční kalendář zaZachranna sluzba Susice kalendar 2015 webZchycující práci sušických záchranářů, byl vytvořen  s cílem vyzdvihnout a podpořit práci lékařů a zdravotníků v sanitkách s majákem. Finance získané z prodeje kalendáře  pak měly posloužit k nákupu dárku pro dětské pacienty v sušické nemocnici. A tak se i stalo. 

 

” Zrakově hendikepovaný fotograf Martin Kramer nafotil nástěnný kalendář s motivem Zdravotnické záchranné služby stanoviště Sušice na rok 2015. Při této příležitosti strávil mnoho dní se záchranáři, aby mohl zmapovat jejich náročnou a zodpovědnou práci. Již dopředu bylo rozhodnuto, že výtěžek z prodeje kalendářů bude věnován dětskému oddělení nemocnice.

A jak to celé dopadlo? Celkem bylo vytištěno 200 ks kalendářů, z toho polovinu odkoupilo město Sušice. Druhá polovina kalendářů byla zčásti věnována obchodním partnerům nemocnice a aktérům z jednotlivých fotografií a zčásti prodána zájemcům o kalendáře. Zbytek byl použit k výzdobě jednotlivých oddělení nemocnice,”komentuje celou akci ředitel nemocnice Ing. Vladimír Sloup a dodává:

“Ve finančním vyjádření to znamená, že nemocnice po odečtení nákladů na tisk  kalendářů získala 2 052 Kč. Někdo si možná řekne, že to není moc. A má pravdu v tom, že nejde o částku podstatnou z hlediska rozpočtu. Ale každý takovýto počin, vedený dobrou vůlí, touhou pomoci, snahou vyvolat úsměv na tvářích nemocných, je sám o sobě k nezaplacení a jakýkoliv peněžní zisk je jen pomyslnou třešničkou na dortu.

Za získané finance zakoupilo vedení nemocnice pro malé pacienty televizi k ukrácení dlouhé chvíle na lůžku sledováním oblíbených pohádek či filmů na dvd.

Poděkování za celou akci patří fotografovi, zaměstnancům nemocnice, kteří vše podpořili a městu Sušice, které nákupem kalendářů vyjádřilo podporu  nejen nemocnici, ale i nezištnému záměru Martina Kramera.”

 

Martin, s jehož fotografiemi se často setkáváte právě na stránkách isusice.eu, k tomu doplňuje: 

„Pro mě je důležité, že jsem svým dílem přispěl ke zpříjemnění pobytu dětských pacientů v sušické nemocnici.“

 

A to se mu rozhodně podařilo.  Martine, díky a přejeme stálé nadšení pro focení a pevnou vůli!

-red-