Král se bavil i trestal

Kašperské Hory se v sobotu probouzely do nádherného zářijového rána, veskrze letního. Průvod  bubeníků a trubačů probudil město  svižným pochodem, jarmarečníci byli od svítání připraveni na davy kupujících,  karavana se solí prodat svůj náklad purkmistrovi,  hudebníci ladili, lazebníci ohřívali vodu do kádí, hostinští čepovali…

 

ka4.478

 

Slavnosti města “Šumavské Kašperské Hory za  doby Karla IV.”  pokračovaly v sobotu pestrým programem již druhým dnem. Město se od rána zaplnilo stovkami příchozích, kteří nejen zvědavě okukovali řemeslníky, rytíře  i  císařskou milost s chotí, ale také se  aktivně účastnili nejedné zábavy.

 

ka4.729

 

 

Herold co chvíli zval  k různým zábavám a kratochvílím, purkmistr přivítal a uctil Karla IV. s chotí jak se sluší a patří (nejen za to, ale především za  tučné příspěvky do královské pokladny, obdržely Kašperské Hory privilegia), dostatek zábavy pak dopřál malým i starším poddaným… Pochopitelně nezůstal jen na jednom místě, ale vydal se, spolu s představiteli města,  zhlédnout zasazení  nového stromu přátelství (dub přátelství byl zasazen společně  purkmistry Kašperských Hor a Grafenau), když už byl v kašperskohorských lesích tak neodolal pozvání na malý lov,  k večeru se s chotí a fraucimorem vydal na rytířský turnaj, kde urození  pánové bojovali o právo panny Markéty na svobodnou volbu ženicha….

 

 

 

ka4.677

 

 

Ale nejen milostiv byl panovník. Poťouchlý šašek, který využil jeho nepřítomnosti  a “samozvaně převzal ” moc nad městem, byl po návratu císaře ztrestán za svou troufalost. Nikoli na hrdle, ale studenou koupelí v městské kašně, pro výstrahu…

 

ka4.684

 

Závěrem slavností zhlédli návštěvníci, kterých až do pozdních nočních hodin vytrvaly zástupy, lechtivý příběh Mastičkář, ohňovou show a  krásný ohňostroj, který oficiálně návštěvu panovníka ukončil. Celé dva dny v Kašperských Horách, jako ozvěna doby Karla IV.,  hrála dobová hudba, bylo slyšet řinčení mečů a dusot koňských kopyt, voněly opékané dobroty, sbližovaly se národy i jazyky. Nemálo hostů přijelo z partnerského města Grafenau a všichni oceňovali jak  pestrost programu, tak i jeho provedení.

 

foto : Jan KUBITA

{gallery}susice/2016/09_zari/sobota_oslavy_kh_2016_web_kubita/{/gallery}

-red-

{jcomments off}