martanova

Otevřený dopis starostky Jaroslavy Martanové

 

martanova     Vážení spoluobčané,

 

     píši Vám otevřený dopis pro objasnění současné situace a dění v městském zastupitelstvu, v radě a správě města. Přiměla mě k tomu skutečnost, že mnozí z Vás nevíte, co se přesně ve Vimperku děje a ptáte se mě, co bude následovat.

 

     Do komunální politiky jsem vstoupila v roce 2006. Od roku 2007 jsem byla členkou rady města.V minulém volebním období jsem byla místostarostkou a díky Vaší podpoře v komunálních volbách v roce 2014 jsem byla zvolena starostkou města. Tuto funkci beru jako službu pro město s plnou zodpovědností za jeho správu a rozvoj, nikoliv jako pozici s mocí a výlučným postavením. Je to především služba Vám všem, kteří zde žijete, podnikáte nebo pracujete.

 

     Po volbách v roce 2014 usedli do rady města zástupci čtyř stran. Nikdy jsme se nebránili spolupráci s ostatními stranami a zastupiteli. Bohužel, v povolebních vyjednáváních se nepodařilo nalézt shodu na širší spolupráci.

 

     Volební programy všech stran v Zastupitelstvu města Vimperk jsou si přitom ve svých prioritách velmi podobné. A proto by v podstatě nemuselo nic bránit společné práci pro město a jeho rozvoj. Právě z tohoto důvodu už v roce 2014 vzniklo prohlášení Iniciativa pro město Vimperk. Souhlasilo s ním celkem devět zastupitelů bývalé koalice. Jsou zde uvedena pravidla a zásady pro komunikaci a programové priority pro další směrování města. Nikdo z ostatních zastupitelů se k tomuto prohlášení nepřipojil, avšak ani nepodal návrh na směrování města ve volebním období 2014–2018.

 

     Řízení města a jeho rozvoj musí být promyšlený, koncepční s dlouhodobým výhledem a zejména se zřetelem na smysluplné financování. Možnosti města jsou limitovány finančními prostředky, které má město k dispozici. Tedy těmi, které získá ze státního rozpočtu, pronájmu majetku, poplatků, prodeje majetku a grantů/dotací. Nemělo by docházet k „projídání“ města, to znamená, že zejména peníze získané za prodej, pronájem by měly být zpět investovány do majetku. Ať už se jedná o novou výstavbu, zásadní opravy či rekonstrukce infrastruktury a budov nebo nákup nemovitostí. Taková je naše současná představa o tom, jak řídit a spravovat město Vimperk.

 

     Každý zastupitel má právo hlasovat o návrhu usnesení podle svého uvážení. Měl by umět vysvětlit, proč se rozhodl tak či onak. Kdo se účastní zasedání zastupitelstva nebo si poslechne jeho zvukový záznam, může si vytvořit obrázek o tom, jak diskuze probíhá, jaký má smysl a cíl.

 

      V průběhu tohoto volebního období bylo na jednání zastupitelstva již několikrát hlasováno o odvolání místostarosty Jiřího Caise nebo rady města jako celku. Dne 27. 2. 2017 byl místostarosta odvolán hlasy opozice a Šárky Janáskové. Následně tato skupina předložila návrh, jak by mělo vypadat nové úzké vedení města. Požadovala vyměnit tři radní s tím, že já budu nadále vykonávat funkci starostky. Toto řešení je pro mne nepřijatelné.

 

     Pro dobré řízení města, jeho vedení a zastupování je nezbytné mít vytvořené podmínky a atmosféru vzájemné důvěry s nejbližšími spolupracovníky. Pro starostu jsou takovými spolupracovníky právě radní. Vzhledem k současné situaci a k faktu, že v zastupitelstvu opakovaně zazněl požadavek na respektování výsledků voleb ve složení rady města, navrhuji složit novou radu ze zástupců (lídrů) pěti nejúspěšnějších volebních uskupení: JIHOČEŠI 2012, SNK ED, VPM, Hnutí ANO, KDU ČSL. Nyní jsem v radě já jako lídr za SNK ED, Bohumil Petrášek lídr za VPM a Stanislav Hlava lídr za KDU ČSL. Další současný člen rady za SNK ED Karel Hudeček by z rady města odstoupil.

 

     Zbývá tedy dovolit zástupce za Hnutí ANO a JIHOČEŠI 2012. V případě, že některé uskupení odmítne delegovat svého zástupce do rady města, navrhuji, aby svého zástupce delegovalo další uskupení v pořadí podle volební úspěšnosti (ČSSD, ODS, KSČM).

 

      V současné době je rada města ze zákona nefunkční a na posledním jednání jsem byla zastupitelstvem pověřena výkonem pravomocí rady města podle zákona o obcích. Toto jsem přijala do zasedání příštího zastupitelstva, které bude 15. 5. 2017. Na tomto jednání by mělo být přijato řešení současné situace. Návrh, který předkládám, vidím jako smysluplný, správný, respektující současnou situaci v zastupitelstvu a volební výsledky. Pokud bude přijat, budu ráda pokračovat ve funkci starostky a ve své práci pro město. V opačném případě, bude-li rada obsazena podle klíče navrženého opozicí a Šárkou Janáskovou, z pozice starostky odstoupím.

 

     Děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto vysvětlení.

 

S pozdravem Jaroslava Martanová, starostka

{jcomments off}