kudlac

Názor Libora Kudláče

Vážení vimperští občané,

 

  kudlacsedím na zahrádce a vychutnávám si podvečerní klid a nádhernou scenérii pod vimperským zámkem. Po dlouhé době k nám dorazilo jaro a člověk by si řekl, že lidé budou k sobě přívětiví a vstřícní. To mne drželo pouze do té doby, kdy jsem si přečetl komentáře některých našich sousedů na vimperk.eu. I když naše hnutí vždy prosazovalo heslo „slušnost vždy a všude“, tak v tomto případě musím konstatovat, že kdo si to zaslouží, tak musí slyšet jednoznačnou odpověď, kterou Vám chci předložit v několika bodech, které Vám objasní, aspoň doufám, současné rozložení politické garnitury i uvažování jednotlivých aktérů.

 

 

1. Jen krátce se chci vyjádřit k poslednímu vyjádření p. Straky, který jako „politický cestovatel“ se přihlásil před volbami jako občan Vimperku, aby následně ihned provedl odhlášení z Vimperku, neboť se mu nehodilo po neúspěchu ve volbách do jeho osobních kalkulů. Vůbec nebudu hodnotit jeho článek, neboť by to bylo, i když nejsem vimperský rodák, ale především vimperský patriot, pod moji úroveň. Jen drobný detail, tento člověk zasvěceně mluví o vimperských problémech, ale daně pro jistotu odvádí v Praze. Zároveň mnohé mé přátele nazývá zloději, podvodníky apod., což v jeho případě je opravdu velmi vtipné.

 

2. Článek Věry Vávrové je opět psán perem, který si nezadá s články, kdy je nepřátele socialismu třeba včas podchytit a začít je permanentně stíhat. Inu školení politických pracovníků za bývalého režimu přináší své plody. Její neustálé urážení lidí, kteří ve svém osobním čase dělají velmi záslužnou práci pro vimperskou mládež, mimochodem tuto práci dělali i pro jejího syna, je už za hranou toho, co já jsem schopen akceptovat. Udání, které bylo dáno na Ski klub Šumava Vimperk, z.s. je posledním výkřikem jejího sdružení Vimpersko, z.s., neboť žádný spolek nemá svoji vlastní právní kancelář, aby obsáhl všechna úskalí našich zákonů. Přesto bych chtěl konstatovat, že nejdůležitější na vyjádření České inspekce životního prostředí, která postupovala absolutně nezávisle je vyjádření, že nevyhodnotila zjištěné skutečnosti- tj. provádění zasněžování a využívání částí výše uvedených pozemků k běžeckému lyžování jako porušení zákona o ochraně přírody. To jen ke skutečnosti, kdy mne pan Straka jako člena finančního výboru označil, jako člověka, který podporuje a možná i chrání nelegální činnosti. Chyba se stala a dá se napravit, ale to se mohlo napravit elegantně, legálně a transparentně v rámci kompetencí odboru životního prostředí MÚ. Takto samozřejmě tento spolek bude muset zaplatit nějakou pokutu, což bude samozřejmě na úkor výchovy dětí.

 

3. Vyjadřování paní Mgr. Šárky Janáskové v médiích, kdy se staví do role jediné spravedlivé části zastupitelstva bych rád rozebral. Tato zastupitelka předložila za dobu svého působení v dnešním zastupitelstvu celkem3 návrhy. Všechny návrhy byly negativní a to zrušení nebo změnu uspořádání ve Vimperku. Tato zastupitelka, která nám několikráte prohlašovala, jak je nezávislá, předvádí, jak se dá voličům otevřeně lhát. Pokud někdo vystoupí jako osoba z koalice ve které je hnutí nebo strana za kterou byl do zastupitelstva zvolen, měl by opustit to hnutí a nebo i zastupitelstvo. Ne, podle toho jak se mu to hodí tvrdit že je členem hnutí a jindy zase nezávislý. A to nechci, ale musím připomenout jejich vyjádření z 4.11.2011, kdy společně s p. Vávrovou prohlašovaly, cituji, že „pan Dvořák není připraven vykonávat post starosty města a jeho chování hraničí se zastrašováním“, konec citátu.

 

4. Bylo prý dohodnuto nové vedení radnice, kdy v čele radnice má stanout starosta p. Pavel Dvořák. Opravdu nevím, zda je to pro nás velká výhra. Připomeňme si minulost. V době působení p. Dvořáka ve funkci starosty se Nemocnice Vimperk o.p.s., kterou bylo zřizovatelem Město Vimperk dostalo do ztráty 20-25 mil. Kč. Zároveň tato nemocnice měla další odložené závazky cca 20 mil. Kč. V roce 2008 hrozilo jejím více než 200 zaměstnancům okamžitá ztráta místa. Na jednání zastupitelstva v lednu 2008 měl dokonce snahu převést do majetku Nemocnice Vimperk o.p.s všechny nemovitosti v areálu nemocnice. To se naštěstí díky opatrnosti a prozíravosti většiny tehdejších zastupitelů nerealizovalo. V létě 2008 chtělo vedení Nemocnice Vimperk o.p.s. poslat tuto do konkurzu. Tento starosta dal okamžitě od tohoto problému ruce pryč. Jak dnes říká, to je stará historie a byl by rád, kdybychom na toto jeho selhání zapomněli. Je to pouze 8-9 let, kdy parta nadšenců, vedená současnou starostkou města se do této záležitosti vložila, a po dobu 7 let i vyřešila tak, že Město Vimperk nejen nemuselo uhradit, jako zřizovatel, cca 45 mil. Kč, což by úplně zastavilo v tehdejší době investice do města, ale zároveň zajistilo zaměstnanost lidí závislých na naší nemocnici. Ba naopak ještě z titulu své funkce podepsal zřízení Vědecko- výzkumné instituce Tychon, která byla provázána s bývalým vedením této nemocnice. Zároveň držel ochrannou ruku nad příspěvkovou organizací STARZ Vimperk, vedenou panem Vokatým, kde byly ve značné míře neúčelově využívané prostředky v takové výši, kdy prostředky ve stejné výši nyní stačí na kvalitní údržbu a rozvoj uvedeného a rozšířeného zařízení. V období jeho starostování nebyl žádný rozvoj uvedených zařízení zajištěn.

 

5. Můžete mi vyčítat možnou neobjektivnost nebo zaujatost vůči uvedeným zastupitelům nebo lidem, ale toto je pouze popis toho, jak dopadá neukojená touha po moci a funkcích. Pan Dvořák od roku 2010 usiluje o vrácení se do funkce starosty a po 7 letech se mu to možná podaří, i když o jeho přístupu k řešení problematiky města svědčí fakt, že např. při včerejším projednávání studie ulice 1. máje, což je páteřní a nejdůležitější tepna Vimperku, nenašel čas na její projednávání.

 

6. Závěrem Vám mohu říci, a je to můj osobní názor, že se takto sešly skutečnosti, které jsou podstatné pro politiku ve Vimperku – neuznané osobní ambice jednotlivých účastníků a to nezvolení do funkce předsedy, nezvolení do funkce rady, nezvolení do zastupitelstva. Bohužel tomuto smutnému divadlu přihlížejí další zastupitelé, kteří se v průběhu zasedání zastupitelstva vůbec nebo maximálně 1x vyjádřili osobně k tématům, ale nikdy nepředložili žádný svůj osobní návrh, čímž samozřejmě porušují slib zastupitele, který nám občanům dali. Nehodlám mlčet k urážení svých spolupracovníků a v některých případech i přátel a vyzývám občany Vimperku, aby to zastupitelům řekli do očí. V současné době nevidím jiné řešení situace, než předčasné volby, které by snad situaci ve prospěch nás všech občanů zlepšily a vyjasnily, i když vím, že je to podle zákona nerealizovatelné.

 

Omlouvám se za čas, který jste museli strávit čtením mého příspěvku, ale věřím, že společně dosáhneme prosperity Vimperku.

 

S pozdravem Libor Kudláč

 

 {jcomments off}