Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – červen 2017

 

 

 

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal   

 

 

30.června:

Červen odchází za přetrvávajícího mírného ochlazení, které však, jak se ukázalo i večerním pohledem z Boubína, nebrání bouřkovým aktivitám. Tyhle se nejvýrazněji odehrávají v Plzeňském kraji, tedy opět minuly naše domovské končiny. 

Ani tady si ale nemusíme naříkat, že bychom snad nenašli co zajímavého k pozorování. 

Zpočátku by se sice mohlo zdát, že situace na obloze se příliš neliší od včerejší, ale zdání, jak známo, ráda klamou.

Opět se tu nezapře vydatný vítr – bouřka, která ještě před dvaceti minutami burácela (ano, její zvukový doprovod s patřičným zpožděním a zeslabením dolétá až na Boubín) kdesi na Sušicku či Klatovsku, momentálně přesunula své pole působnosti kamsi mezi hrad Rabí a Horažďovice.

S postupným klesáním sluníčka už jasně vidíme, že rychlost i charakter změn … 

… se bude od včerejší situace v principu velmi zásadně lišit. 

Půvabné antikrepuskulární paprsky daly na obzoru vystoupit oblačnosti, která by bez nich byla odsouzena k šeré anonymitě. 

Nemalé překvapení se pak chystá též nad Basumským hřebenem. 

Zesláblá bouřka zaznamenala další mírný posun severním směrem … 

… a na protější straně se nad Trojmezenskou hornatinou chystají barevné divy, … 

… zprvu podobné těm, v nichž stále pokračují vzpomenuté antikrepuskulární paprsky za Bobíkem. 

A bude stále ohnivěji, … 

… neboť sluníčko uzavírá první půli roku 2017 … 

… skutečně ve velkolepém stylu. 

Ač se tu dnes oproti včerejšku zdá být pocitově tepleji, … 

… což je bezesporu možno přičíst k dobru všemu viděnému, … 

… teploměr ve skutečnosti hlásí doslova totéž, … 

… co předešlého večera v tento čas. 

 

 

Od jihu, kde to všechno vlastně prapůvodně začalo, už se dnes nezablýskne, ba ani nekápne. Vyčkejme však prvního červencového víkendu – a s ním dalšího pokračování naší již osmileté fotokroniky 🙂 .  

 

29.června:

Vytrvalý celonoční déšť, jenž přetrval až do dnešního rána, byl přesně tím, po čem už vlivem dlouhodobých úmorných veder toužily zahrádky, trávníky, ba i lesy. Současně se nezapřelo, že představoval součást avizované studené fronty, neboť navzdory zřetelnému odpařování, místy budícímu dojem, že to snad spíš někdo rozdělal dole poblíže ohrady jelení obory velký oheň, teploměr na večerním Boubíně ukázal všehovšudy +10,5 °C , tedy pokles na bezmála polovinu předvčerejší hodnoty.  

Bouřková činnost se přesunula kamsi k severu, ale i bez ní bylo na obloze nač přebohatě hledět, … 

… a to i zásluhou silného jihozápadního větru, … 

… bez nějž by se dozajista nemohla uskutečnit … 

… tato svižně oblohou putující přehlídka oblačnosti. 

 

 

 

V každém případě je nutno počítat s tím, že nastalé ochlazení ještě nějaký den pocítíme.  

 

28.června:

Dnes už se nějaké té bouřky a zejména dešťů dočkáme … 

 

27.června:

Dosavadní průběh počasí celkově vzbouzí dojem, jako by byl nalinkován podle předem daného neměnného scénáře: všude jinde se naplní prognózy dešťů a bouřek, …  

… zatímco našim končinám se to vše vždy nějakým způsobem vyhne.

Dnes je sice nutno v zájmu poctivosti přiznat, že v dopoledních hodinách tu a tam nějaké ty symbolické kapky spadly – někde snad i v krátkém náznaku souvislejšího deštíku, … 

… ale odpolední bouřky se každopádně od Alp uhnuly z našeho pohledu směrem jihovýchodním, takže z večerního Boubína bylo možno za devatenáctistupňové teploty pozorovat už jen oblačné pozůstatky, … 

… které by sice mohly na základě svých proměn přece jen chvílemi představovat určitý příslib očekávaného bouřkového vývoje, … 

… leč ve skutečnosti se nakonec opět pozvolna neškodně rozplynuly, … 

… vyprovázejíce všehovšudy sluníčko při jeho večerním loučení.

 

26.června:

Zvolna končící červen …

… je mimo jiné i časem odkvětu suchopýru pochvatého, … 

… byliny, která je domovem na rašeliništích, … 

… ba sama dokonce k tvorbě rašeliny přispívá.

 

25.června:

Již časně ranní zkoumání zvěstí meteorologického radaru prozrazovalo, že poblíže hranic se nad územím našich jižních sousedů něco chystá. Dopolední Boubín pak co praktické potvrzení předvedl jednu z nejfádnějších tváří, …

… jaká by zaujala snad jen specialisty “mrakaře”, … 

… neboť ti jediní by tu dokázali pro sebe vytěžit zajímavé poznatky. 

V každém případě ale stojí za povšimnutí, …  

… že obzorová viditelnost byla v ten čas ještě poměrně slušná. 

To ovšem přestalo platit po poledni, kdy z obzoru prakticky zmizela Trojmezenská hornatina (jejíž hraniční roli opticky převzal bližší Stožec) … 

… a oblačnost přidala za pozvolného přibližování na barevné i tvarové razanci, … 

… čímž zavdala příčinu k úvahám o možném dešti. Několik zcela ojedinělých kapek skutečně v jednom okamžiku spadlo, ale to bylo z daného hlediska vše. 

Spíše nežli toto vleklé nemastno-neslano nad věží tím pádem zaujala zpáteční cesta, a to zejména zásluhou objevené první vlaštovky z říše hub. Na případné dotazy, zda rostou, je tedy možno začít dávat kladnou odpověď.

 

24.června:

Jen velmi soustředěným zrakem dokážeme odhalit, … 

… že krom Amálina údolí lze z Obřího hradu spatřit též památný Kašperk.

Zmíněné údolí se však rozhodně lépe vyjímá pohledem od Nicova, ať již to v parném létě – viz např. 23. července zde: http://vimperk.eu/index.php/5631 , či v podobě zasněžené – konkrétně třeba 8. listopadu zde: http://vimperk.eu/index.php/vimperk/11267 .

Vraťme se ale ještě na Obří hrad, nad nímž se večer takhle zjevilo výstavní pravé parhelium, s trochou nezbytné fantazie lokalizovatelné pod pravé oko dolů shlížejícího oblačného obra 🙂 …

 

23.června:

Je nutno předeslat, že našim spoluobčanům z opačného, konkrétně severního konce republiky patrně nebylo včerejšího parného večera optikou hrozby řádění živlů co závidět – snad jen vyjma fotografů bouřkomilů, kteří tamní dění museli vnímat jako nefalšované hody. Nu, dvě hodiny po půlnoci konečně i našinec poprvé “olízl kostičku”, když se bouřkové aktivity výrazněji otřely též o hranice Jihočeského kraje, a byly tím pádem sledovatelné i z Vimperka. Ano, oproti zážitkům z třeba loňského devětadvacátého srpna (viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/10742) samozřejmě žádná sláva … ale jako první vlaštovka s teoretickou nadějí na příští lepší úlovky, … což 😉 ?

Výše zdokumentované noční bouření vyladilo předposlední červnové páteční jitro do plačtiva, s nímž se však nový den poměrně brzy dokázal vypořádat ve prospěch pokračujícího slunečna. Jen úmorné vedro už se naštěstí neopakovalo, resp. bylo oproti včerejšku prakticky neustále tlumeno svěžím větrem. Večerní Boubín tím pádem na uvítanou nabídl jen šestnáctistupňovou teplotu …  

… a nejzajímavější podívanou opět připravil – podobně jako prvního letního dne – na jižním směru. Dnešní noc navíc bude náležet k čaromocným, … 

… neboť je svatojánská. 

Vítejme tedy ve světě kouzelných proměn … 

… a barevné i tvarové fantazie. 

 

 

 

 

 

Těžko si představit úchvatnější předehru k noci plné kouzel a působení tajemných sil … 

 

22.června:

Někdo (míněno samozřejmě mimo rámec milovníků železnice) by se možná optal, co je tak zajímavého na víceméně tuctovém vlakovém nádraží (?), … 

… leč optejme se spíše, ze kterého jiného krom právě vimperského vidíme přímo z perónu vrchol Boubína 🙂 (???) 

 

21.června:

Vydatné dešťové přeháňky, ba i kroupy a konečně také bouřky – to vše se v průběhu dnešního dne odehrávalo např. na Volarsku, Českokrumlovsku … jen Vimperska a končin podboubínských se zmíněný scénář zatím stále netýkal. 

Obzor se sice zákonitě halil do snadno předvídatelného oparu, ale místy současně překvapivě nabídl k rozeznání též daleké lokality – zde třeba Přimdu. 

Večer již bylo jasné, že ještě v pozdním odpoledni slibně se tvářící oblačnost už je z daného hlediska naprosto bezzubá a čeká jen na své postupné rozplynutí v poslední záři sluníčka, … 

… jež dnes vycházelo ještě jako jarní a zásluhou slunovratu, který nastal přesně v čase 6:23:42, právě zapadá již jako letní. 

Nu a toto nakonec zbylo z útvaru, který ještě před dvaceti minutami připomínal hnedle bouřkovou kovadlinu. Teploměr na rozhledně v těchto okamžicích (21:18) ukazuje devatenáct stupňů, zítra nás čeká další slunečný a především parný den 🙂 . 

 

20.června:

Za situace, jaká panovala dnes, se říkává, že je ve vzduchu bouřka … ale ta i nadále zůstane pro šumavské bouřkomily zatím jen nevyslyšeným přáním. 

 

19.června:

Předposlední červnový týden startuje do vysokých teplot … 

 

18.června:

Starosvětský půvab dávných vesnických škol dnes bývá zachován většinou péčí chalupářů, ale každé obci se nedostane takového štěstí, … 

… jakým se mohou pochlubit třeba Horosedly, …

… které krom výše řečeného nabídnou návštěvníkům ještě takovéto výhledy k šumavským dominantám.   

 

17.června:

Lesy by namísto slunečního parna určitě raději uvítaly nějakou další porci vláhy … 

 

16.června:

Přes sebezajímavější proměnlivá mračna …

… se Šumava na rozdíl od severněji položených lokalit pořádných nočních bouřek zatím ještě nedočká. 

 

15.června:

Nechme se překvapit, jestli další slibované deště dosáhnou i na Šumavu …

 

14.června:

Týden před letním slunovratem je možno konstatovat, že vysoké denní teploty mají svou protiváhu ve výrazných poklesech teplot nočních. 

 

13.června:

Také o svatém Antonínu se Šumava těší krásnému a teplému počasí, … 

… připravenému pokračovat i zítřejšího dne.

 

12.června:

Pondělní ráno připravilo nad zámkem působivé sestavy altocumulů lenticularis, přičemž neméně zajímavým byl i další celodenní vývoj oblačnosti, …

… nabídnuvší za větrného večera i pravé parhelium. 

 

11.června:

Idylka takřka letní a současně starošumavská … 

 

10.června:

Noc z pátka na sobotu přinesla opět další příděl potřebné vláhy, ale z těchto celodenních mračen už nezaprší. 

Dva večerní snímky od sebe dělí pouhých sedm minut …

… a oba věstí krásnou neděli. 

 

9.června:

Pohled směrem k vimperskému zámku se ještě nějaký čas zásadním způsobem nezmění (myšleno z hlediska viditelných rekonstrukcí a oprav, k nimž už bylo nakročeno vyčleněním potřebných financí), … 

… ale nabízí se přinejmenším možnost srovnání určitých partií v ročním odstupu – konkrétně s loňským 2. červnem, kdy jsme (sice primárně v souvislosti s úderem blesku) pohlédli stejným směrem http://vimperk.eu/index.php/vimperk/10435 a o měsíc později – konkrétně 4. července se pak už společně pozastavili nad necitlivým, odporně pragmatickým přístupem k historickému prostředí našeho města http://vimperk.eu/index.php/vimperk/10591 .

 

8.června:

Těžko v této chvíli předvídat cokoli o příštích čtyřiceti dnech, ale je jisté, … 

… že dnes z Medardovy kápě nekáplo. 

 

7.června:

Po další deštivé epizodě a následném ochlazení se opět navracíme k teplejším dnům.

 

6.června:

Z některých úhlů je vimperský zámek poněkud “zadrátován”, což mu ovšem pranic neubírá na vlastním půvabu.

 

5.června:

Pastva pro šumavské včelky je čím dál pestřejší a bohatší. 

 

4.června:

Dosavadní slunečno očekává po delší době zase deštivou trhlinu, …

… jejíž předvoj se za lehkých větrných nárazů charakteristickým způsobem otírá o špičku Boubína. 

 

3.června:

Opět nastal čas tradičních jestřábníků … 

 

2.června:

Zdálo by se, že druhé červnové zapadající sluníčko pocítilo potřebu zpestřit svůj odchod přímo ornamentálně, k čemuž využilo ideálně postavených trhlin v oparu nad obzorem. 

I protilehlá strana však měla co nabídnout, … 

… nemluvě o vimperském směru. 

Teplota v těch chvílích poklesla ze šestnácti na patnáct stupňů, … 

… což lze se vším všudy vnímat jako avizo příští hvězdné noci, na jejímž konci se zrodí další slunečný a teplý den. 

 

1.června:

Měsíc, v němž přivítáme léto a současně završíme první polovinu roku, se přihlásil lehkým oparem, … 

… jímž muselo – za několika dílčích vyhlédnutí – prostoupat i vycházející sluníčko, … 

… opět mimo jiné nabídnuvší drobný pověstný zelený záblesk. 

Nescházel ani sluneční sloup, … 

… avšak pastelový závoj neopustil krajinu ani poté, … 

… co životadárné paprsky započaly takřka plnou silou se zlacením (nejen) boubínských smrčin. 

Květen předal červnu štafetu v půli týdne za mírného poklesu teploty, ovšem od toho okamžiku očekávejme směrem k víkendu opět její vzestup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2017 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2016 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2015

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2015

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2014

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2013

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – září 2013

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2013

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2013

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2013

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2012

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2012

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2012

Fotokronika Jana Tláskala – září 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – unor 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2012 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2011 

 

{jcomments on}