Správa NP Šumava vydala povolení

Správa NP Šumava vydala povolení na stavbu čistírny odpadních vod v další obci na území národního parku

 

     Správa Národního parku Šumava povolila výstavbu čistírny odpadních vod v obci Borová Lada. Správní řízení, které více než rok a půl napadá zapsaný spolek Aktiv proti korupci, který s výstavbou čistírny v zázemí developerského projektu společnosti Borová Lada project s.r.o nesouhlasí, však stále není u konce. Spolek podal odvolání proti rozhodnutí Správy parku, o kterém bude nyní rozhodovat Ministerstvo životního prostředí.

bor-328x212

     Správa Národního parku Šumava vydala rozhodnutí o povolení druhové výjimky, které je nezbytné pro výstavbu čistírny odpadních vod v obci Borová Lada. Nový objekt čistírny se má nacházet zhruba 60 metrů směrem k Teplé Vltavě za posledním domem z komplexu rodinných domů realizovaných v rámci zmiňovaného projektu firmy Borová Lada Project, s.r.o. Nová čistírna je optimálně technicky umístěna a má za úkol zlepšit kvalitu vody v horním toku Teplé Vltavy, kde žije řada zvláště chráněných druhů vodních živočichů, především vranka obecná, mihule potoční, ale i kriticky ohrožená perlorodka říční.

 

„Za posledních deset let se postavily dvě zcela nové čistírny odpadních vod v obcích Národního parku Šumava – v Českých Žlebech a na Modravě. Obec Borová Lada je tak třetí obcí, která chce řešit čištění odpadních vod novou čistírnou, jež má nahradit již nevyhovující zařízení. Jelikož se v těsném okolí plánované stavby vyskytují chráněné druhy rostlin a živočichů, má stavebník, tedy obec, povinnost požádat si o výjimku, která by řešila problematiku stavby a jejího dopadu na zvláště chráněné druhy. Obec nyní potřebnou výjimku obdržela ve správním řízení a za předpokladu splnění daných podmínek by mohla stavbu realizovat,“ vysvětluje vedoucí státní správy NP Šumava Jiří Dolejší.

 

„Povolení ale zatím nenabylo právní moci, protože se proti rozhodnutí odvolal jeden spolek Aktiv proti korupci. My tedy věc předáváme našemu nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo životního prostředí,“ dodává.

 

Ministerstvo životního prostředí v této věci nebude rozhodovat poprvé. Správní řízení totiž začalo v říjnu 2016, kdy Správa zahájila řízení ve věci žádosti obce Borová Lada na vydání výjimky k rušivému zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů, kvůli stavbě čistírny odpadních vod. Zásadně proti tomu brojil spolek Aktiv proti korupci svými námitkami, který navíc obvinil z podjatosti jak úředníka, který celou věc vyřizuje, tak i ředitele Správy NP Šumava.

 

„Podnětem o podjatosti úředníků Správy se zabýval i ministr životního prostředí, který ve správním řízení podjatost vyloučil. Ze strany spolku však následovala další odvolání, jak opětovně proti podjatosti, tak i třeba proti stanoveným lhůtám pro seznámení s podklady,“ seznamuje v krátkosti s více než rok trvajícím řízením mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

 

O výjimce Správa rozhodla 2. března 2018. Spolek Aktiv proti korupci se proti rozhodnutí opět odvolal.

 

„Skutečnost, že proti rozhodnutí státní správy podávají účastníci řízení odvolání, je zcela normální a legitimní. A že jsou účastníkem těchto řízení na území národního parku nejen obce, ale i spolky, je garantováno zákonem o ochraně přírody a krajiny už 27 let. My v rámci těchto procesů pochopitelně všechny připomínky a námitky účastníků řízení musíme vypořádat. Paní starostka obce Borová Lada velmi dobře zná detaily celého procesu, jehož je sama účastníkem. Proto mě velmi mrzí, když nás v poslední tiskové zprávě Svazu Šumavských obcí obviňuje z toho, že jsme za rok a půl nebyli schopni vydat povolení na stavbu jejich čistírny odpadních vod. Jak paní starostka sama dobře ví, zákonem nastavený proces povolování nemůžeme a ani nechceme obcházet,“ říká ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

 

„Ano, i Správa by ráda všechna rozhodnutí učinila v co nejkratších časových limitech, ale ne vždy je to možné. Příkladem může být plán péče, v rámci jehož projednávání od roku 2014 do roku 2016 využily některé obce svého práva daného legislativou a podanými odvoláváními schvalovací proces nového plánu péče zbrzdily,“ dodává ředitel.

 

Jan Dvořák 

 

{jcomments off}