Kdo kontroluje restaurace a bary?

koureniS teplejším počasím jsou stále častěji vidět skupinky kuřáků před bary a restauracemi. Zákaz kouření uvnitř  těchto zařízení  je vyhnal na ulice, kde ale jejich přítomnost, hlavně ve večerních a nočních hodinách, nelibě nesou ostatní. Nejedna ze stížností, zejména v letní sezóně, je namířena právě proti kuřákům, bavícím se  večer  na chodnících, často za podpory  alkoholu. Na kontrolu dodržování veřejného pořádku dohlíží policie, kdo ale kontroluje hospody?

 

Podle vyjádření Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

“V některých médiích se v posledním období objevily informace, že zákaz kouření ve vnitřních prostorách provozoven stravovacích služeb je většinou porušován v barech, které kontroluje Státní zemědělská a potravinářské inspekce (SZPI).

SZPI zdůrazňuje, že zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v § 30 jednoznačně stanovuje kontrolní kompetence pro jednotlivá ustanovení předmětného zákona a ze znění zákona vyplývá, že SZPI není příslušná ke kontrole dodržování zákazu kouření a používání elektronických cigaret ve smyslu § 8 a § 9 zákona.

Kontrolou uvedeného ustanovení zákon pověřuje (1.) obec v přenesené působnosti a (2.) orgány ochrany veřejného zdraví (pozn. red. – Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice),” uvádí mluvčí SZPI Mgr. Pavel Kopřiva.

 

-red-

{jcomments off}