Vimperk – Fotokronika Jana Tláskala – červen 2020

 

 

 

Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních … tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal 

 

 

30. června:

Po včerejším dešti nebylo divu, že poslední červnový Boubín vítal před slunečním východem příchozí (tedy, přesně řečeno, příchozího) hustou mlhou, jež se od západu valila přes vrchol přesně v úrovni rozhledny.  

Vlivem této okolnosti ovšem zbýval prostor pro naději, že v průběhu jitra by se mohlo zmíněné neprůhledné obklíčení protrhnout. A naděje došla svého naplnění …  

… zrovna směrem proti sluníčku. 

Tím není řečeno, že by se mlha rázem vzdala, naopak neustále bojovala o udržení svých celkem vetchých pozic, což stačilo k vzniku známých kouzelných jevů – slunečních korón a v protějším směru též gloriol. 

Opět je nutno za to vše poděkovat jihozápadnímu větru, jenž v nárazech dosahoval rychlosti 7,3 m/s (26,28 km/h), … 

… bohatě postačující k odhalení skutečnosti, že mlžné sevření … 

… se zdaleka netýkalo jen Boubína. 

Ani po chvilkovém kompletním rozplynutí bělostné clony nebyl k spatření jediný z obzorových vrcholů – tedy např. Velký Javor, Roklany, Luzný, Trojmezenská hornatina v čele s Plechým … všude jen samá orografická oblačnost.  

Zatímco čas vyměřený působivým korónám … 

… se zjevně blížil k svému konci … 

… a sluníčko nabývalo na síle potřebné k tvorbě gloriol, … 

… na místě pro ně určeném se jako na povel připravovalo pomyslné potřebné promítací plátno. 

Glorioly sice tentokrát nepatřily k výrazným, ale i tak výsostně potěšily … 

… a v každém případě se rodily na prahu vydařeného slunečného dne, završujícího první půli roku 2020. 

 

29. června:

Tam, kde by si někdo možná řekl, že počasí dnes zrovna nepřeje, může jiný vycítit fotografické žně. Ano, Šumava začala poslední červnové pondělí opět v plačtivém duchu, …

… ale krom jiného pršelo také na louku plnou vzácných kosatců sibiřských (Iris sibirica). 

Co si pak více přát, je-li navíc ve vzduchu změna … 

… a co nevidět skrze protrhaná, ještě před chvilkou dramaticky se tvářící mračna zazáří na tu záplavu rozkvetlé modré krásy sluníčko? 

Bohužel se jedná o krásu silně ohroženou, …

… leč tím je celý zážitek, který nemá pražádný snímek šanci plně obsáhnout, silnější. 

 

28. června:

Teplá sobotní noc se směrem od jihu nesla ve znamení lokálních bouřek, jaké meteorologický radar postupně ještě i k ránu zaznamenával i jinde – např. v oblasti Hornosázavské pahorkatiny – na mapě v půli pomyslné čáry mezi Pardubicemi a Táborem. A zrovna tam se jistě nejednalo o malou bouřku, jestliže byla takto viditelná z ranního Boubína, a jak se dále ukáže, charakteristická kovadlina setrvala na obloze ještě po východu sluníčka, … 

… které její existence využilo k působivým krepuskulárním paprskům. Tento snímek ovšem ukazuje jejich protilehlou odezvu, totiž paprsky antikrepuskulární nad Zátoňskou horou a částí Basumského hřebene. 

Zde již vidíme nejen paprsky prvně řečené, ale též samotné stoupající sluníčko, … 

… jež se muselo – opticky v těsném sousedství zmíněné bouřky – prodrat pásem oblačnosti nad obzorem, …  

… než zazářilo v plné síle a kráse. 

Vítr se tentokrát otočil, vál od jihozápadu, … 

… a to rychlostí 6,6 m/s (23,76 km/h). 

Tím pozoruhodnější byla přes poměrně silný opar slabě viditelná silueta rakouských Alp, v jejíž levé části poměrně dobře rozeznáme výrazně oddělené vrcholy Tamischbachturm (2035 m n.m.) a Lugauer (2217 m n.m.), oba od Boubína vzdušnou čarou vzdálené více než 160 km. 

Kdo dnes v daném čase vyrazil na Knížecí Pláně, potkal se s mnohem bohatší a neprostupnější mlhou, než jaká tam panovala v úterý 23. června (zalistujme nazpět), … 

… ale v okamžicích, kdy ji shora naplno prozářilo sluníčko, jistě zažil nepopsatelně skvostné okamžiky, jaké mu z Boubína bylo možno jedině upřímně závidět.  

 

27. června:

Při vzpomínce na včerejší dotěrná hejna much nelze jinak nežli zavítat do prostředí (nejen) šumavských stodol, …

… kde si rády stavějí svá hnízda vlaštovičky … 

… a my se můžeme s krajním potěšením stát svědky … 

… jejich vzorné rodičovské péče o potomstvo, … 

… které se již co nevidět vydá na svůj první let.

 

26. června:

Poslední červnový čtvrtek se nakonec přece jen rozloučil vytrvalým lijavcem, dokonce možno říci, že v našich končinách během celého na srážky bohatého měsíce dosud nevídaným. Dnes jej ovšem vystřídalo podobně nevídané dusno, během nějž se ještě v podvečer podboubínskými lesy rojila doslova mračna much a mušek nejrozmanitějších druhů. Jejich hemžení, prozářené paprsky klesajícího sluníčka, fotoaparát vykreslil dlouhým časem do podoby zvláštních přerušovaných čar.  

Ač byly od jihu očekávány bouřky, pro něž by svědčilo i zmíněné dusno, pohled z věže odhalil minimum oblačnosti, v níž charakteristické bouřkové tvary prakticky scházely.  

Rozhodně lákavějším jevem byly antikrepuskulární paprsky, … 

… jejichž svazek po celý večer neopustil východní stranu obzoru, jen se zákonitě tvarově i barevně průběžně měnil. 

Od západu k tomu vál osvěžující vítr o rychlosti 4,8 m/s (17,28 km/h) … 

… a stále více temnící modř … 

… oživovalo od severu cosi, co by s patřičnou dávkou fantazie mohlo být zváno bouřkovou kovadlinou.  

Žádné hřmění každopádně slyšet nebylo, neobjevil se jediný blesk, … 

… avšak pozápadové červánky se staly dostatečně skvostnou tečkou za horkým letním dnem. 

 

25. června:

Někdy se předpovědi vyplňují s jednodenním zpožděním – jitro zprvu naznačovalo, že dnešek by toho mohl být příkladem. 

Ale brzy začala převládat … 

… vize horkého slunečného dne, … 

… zkrátka pravého letního.

Uvidíme tedy, … 

… co z toho všeho vzejde do večera, do nějž je ještě daleko. Možná déšť jako hrom – a ještě pravděpodobněji déšť i s hromem 🙂 .

 

24. června:

Pokud by ve fotokronice panoval zvyk přidělit každému dni samostatný nadpis, dnešní by hned ze dvou důvodů zněl poněkud senzačně “Svatojánské Alpy”. Především proto, že výjev “Alpy z Boubína o svatém Janu viděti” nenajdeme pravděpodobně ani v žádném snáři, natož pak v reálném očekávání, a kdyby přece, dnešní odpolední počasí by bylo z daného hlediska nemalým důvodem k značné skepsi.

Meteorologové zvěstovali deštivé završení dne – a tentokrát nic navenek nevybízelo vůči uvedené předpovědi k nedůvěře. 

Obloha se ze všech stran kabonila do té míry, …  

… že napínat zrak alpským směrem by zřejmě každý považoval za čirou pošetilost. A přece se takový počin vyplatil. Nevidíme sice přímo nejvyšší špičky, k jakým patří Dachstein a jeho sousedící štíty, ale nižší velehorský pás se z obzorového oparu nořil …  

… a v nejrozmanitějších variantách pokračoval západním směrem. 

A což teprve údolí mezi Smrčinou a Plechým! 

Přiblížíme-li si zmíněný pohled, není do dodávat. Snad jen, že o celé to velké překvapení …

… se postaral rychlostí 6,5 m/s (23,4 km/h) vanoucí severní vítr, jenž rovněž mocně míchal všemi viditelnými mračny. Teplota pak v porovnání s níže položenými lokalitami zákonitě vyzněla jako znatelné ochlazení. 

Prostřednictvím proměnlivých barev – zejména na západním obzoru (zde okolo Velkého Javoru), … 

… ale postupně též v alpském směru … 

… nezapřelo své snahy sluníčko. 

Ve vnitrozemí však bylo jasně přehlasováno deštěm, … 

… zatímco v protisměru si nedalo vzít vybojovaný prostor nad Trojmezenskou hornatinou. 

S přibývajícím časem odstarovala série rychlejších změn, … 

… provázených již i náznaky jemného mrholení, … 

… takže obsah meteorologických předpovědí se zdál být potvrzeným … 

… a vybízel k opuštění rozhledny, … 

… jejíž největší překvapení … 

… již pominula. Že tomu tak ve skutečnosti nebylo, … 

… ukázal až zpětný pohled k Boubínu z Basumského hřebene. 

Mračna sice putovala oblohou dál, ale provázena shora nečekanou modří, … 

… stále více aspirující na post převládající barvy. Svatojánským překvapením tedy nebyl zdaleka konec. 

Jejich řada vyvrcholila náhle se objevivší duhou, vyrůstající jako by od rozhledny … 

… a postupně se protáhnuvší … 

… do téměř plného nebeského vyklenutí. 

Krásný závěr dne tak opět potvrdil, s jakou rezervou je zapotřebí pohlížet na prognózy a s jakou úctou je naopak nutno vzhlížet k přírodě. 

 

23. června:

Chladnější letní jitra mohou, obzvláště pak v návaznosti na deštivá období, přinášet mlhy. Ty mají v šumavské krajině nejen své nezastupitelné místo, ale především zvláštní charakteristický půvab. Jsou lokality, do nichž se za nimi vyplatí vyrazit ještě za noční tmy, a zajistit si tak nejsilnější možný zážitek, korunovaný prvními slunečními paprsky nového dne. K takovým lokalitám patří mimo jiné oblast mezi Bukovou slatí a zaniklou obcí Knížecí Pláně, již jsme ve fotokronice společně navštívili zatím dvakrát: o svaté Anně roku 2014 – viz http://vimperk.eu/index.php/5631 a 11. června o dva roky později – viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/10435

Také dnešní uvítání tu vyhlíželo velmi slibně, … 

… mlha rozehrála nad slatí velkolepé divadlo, … 

… k němuž se barevnou hrou připojilo i dosud skryté sluníčko, … 

… ale na jeho očekávané paprsky nakonec nedošlo … 

… vinou bohatě po obloze rozprostřené oblačnosti (mlha se přitom tentokrát co chvíli chovala velmi podobně jako na Boubíně 19. června – netvořila jen ohraničené pásy či chuchvalce, ale jemně se rozptylovala prakticky všude, čímž dodávala celé krajině kouzelný pastelový nádech). 

Pranic to však nevadilo, … 

… neboť úžasná atmosféra nijak neutrpěla, … 

… naopak trvala až do okamžiků, …  

… v nichž bylo zřejmé, … 

… že nás čeká krásný letní den. Komu by přesto scházel onen zmíněný zlatý hřeb – hra slunečních paprsků v ranní mlze nad slatí, nalezne jej v prvním z výše uvedených odkazů na předchozí návštěvy Knížecích Plání.

 

22. června:

Vida, jak se za ranní rosy může pavoukův úlovek stát slimákovou snídaní.  

 

21. června:

Léto se uvedlo deštěm. Ale pochvalme je, že, ačkoli ten k němu samozřejmě patří, v pozdním nedělním odpoledni nezapomnělo ani na sluníčko, které bychom v něm určitě rádi vídali častěji nežli déšť.  

Boubín každopádně zásluhou výše řečené kombinace počasí nabídl úžasnou podívanou, … 

… a to nejen na oblohu, … 

… byť opět co do přitažlivosti jednoznačně vedla. V jednom ze spousty báječných okamžiků třeba souběhem antikrepuskulárních paprsků nad špičkou Solovce, … 

… dále průběžným vývojem oblačnosti nad Vimperkem … 

… a samozřejmě hlavně děním na západní straně, …

… kde se chystalo sluníčko k svému prvnímu letnímu rozloučení. 

A nebylo to rozloučení ledajaké, … 

… neboť, jak se ukázalo při větším přiblížení, … 

… při sestupu slunečního kotouče za obzor … 

… nescházely, sice v drobném provedení, ale přece jen, … 

… zelené záblesky. 

Severozápadní vítr o nárazové rychlosti 7,3 m/s (26,28 km/h) se za dané teploty staral o výrazné osvěžení. 

Finále prvního letního večera na Boubíně pak náleželo bonusu vpravdě nečekanému – neuvěřitelně zřetelné dohlednosti na krušnohorský Klínovec a Božídarský Špičák. Co si od letního slunovratu, letos se navíc potkávajícího s novoluním, více přát? 

 

20. června:

Jaro si na rozloučenou poplakalo – a nijak tím v kontextu týdne, ba celého dosavadního průběhu měsíce nepřekvapilo. Ostatně teprve teď, po delším období dešťů, k Šumavě milosrdných, na severu ničivých, se zdá, že příroda naplno ožívá … 

… a mimo jiné nechává rozkvétat byliny, které by za jiných okolností kvetly již v květnu – zde např. kostival lékařský (Symphytum officinale). 

Ponoříme-li se již do světa rostlin, můžeme často spatřit zajímavé zástupce hmyzí říše, přinášející stále nové důvody hluboce obdivovat i zcela drobné zázraky přírody, … 

… k jakým bezesporu náleží třeba tento sotva centimetr dlouhý motýlek zvaný adéla pestrá (Nemophora degeerella).  

Uprostřed bohatě rozmanité záplavy poletující drobotiny zaujme hned zvláštním způsobem svého letu, jehož příčinu odhalíme teprve poté, co usedne k odpočinku.   

Jeho tykadla totiž pětinásobně přesahují délku těla (v případě samečka, zatímco samička má o něco kratší). Těžko se tu ubránit představě, jak by se nám, být vybaveni v podobném poměru dlouhým smyslovým orgánem, asi manipulovalo, řekněme, při výšce metr osmdesát devítimetrovým nosem či jazykem. 

Pravda, kdyby nás příroda něčím takovým vybavila, dozajista by zařídila i onu manipulovatelnost, stejně jako to učinila u tohoto pozoruhodného tvorečka … 

… a s ním celé řady dalších, které určitě stojí za to sledovat naživo v jejich říši. Za nejrozmanitějšími úžasnými taji tohoto světa totiž vůbec nemusíme cestovat nikam daleko ani vysoko – máme je často na dosah, stačí jen v pravý čas se k nim se vší pokorou a obdivem sklonit. 

 

19. června:

Pokud po dni, jakým byl včerejšek, a průběžném sledování meteorologického radaru člověk o druhé hodině noční s nemalým překvapením objeví nad hlavou zcela čistou hvězdnou oblohu, znamená to jasnou výzvu k neprodlené cestě na Boubín, neboť jedině tam je možno získat objektivní přehled o stávajícím i příštím vývoji počasí. 

Radar naposledy ukazoval zcela čistou Šumavu proti zataženému zbytku republiky od západu po východ – ano, Boubín to potvrzuje … 

… a jako bonus nabízí nejen půvabnou sérii čočkovitých oblaků (lenticularis), ale nade vším viditelný slabounký srpek poslední čtvrti Měsíce, aktuálně směřujícího do fáze novu. 

Již se prozrazuje i sluníčko, avšak k plnému vstupu na scénu se vinou oblačné hradby dostane odhadem teprve za necelou hodinu po východu. 

To mu však jistě nebrání v působivé barevné tvorbě, … 

… stále zřetelnější po celém obzoru. 

Ačkoli tu bývají k vidění mnohem bohatší, ba dramatičtější mlžné výjevy, i dnes se vše se odehrává v režii zcela mimořádné vzdušné vlhkosti, … 

… neboť pára stoupající z dešti nasycených lesů je rozptýlena jen o něco jemněji, zato však zcela všude, …

… což pozornému oku dokazuje celková mírná rozostřenost celé krajiny, … 

… na niž jako bychom pohlíželi skrze velejemný, lidskýma rukama neutkatelný závoj. Nanejvýš zajímavě vyhlíží oblačnost nad Alpami, …

… ovšem ani bližší a nižší vrcholy netrpí nouzí o přitažlivé výjevy. Zde se například osvobodil Luzný, zatímco oběma Roklanům je stále popřávána orografická koupel. 

Fotografické srdce tu dvojnásob těžce nese nemožnost bleskového přesunu jinam – konkrétně do Vltavského luhu, kde by oproti minulému pátku byly úlovky zjevně bohatší o fantasticky náladotvornou mlžnou atmosféru. Však není všem dnům konec, byť se žádný nikdy doslovně nezopakuje.

Za zcela pozoruhodnou číselnou souhru lze považovat skutečnost, že k naměřené teplotě se druží západní vítr o rychlosti 8,8 m/s (31,68 km/h). Jistě nejde o nikterak vražednou kombinaci, ale při takřka dvouhodinovém pobytu na rozhledně člověk nevystačí být ustrojen letně nalehko (a řekněme si, že astronomické léto 2020 začíná zítra čtvrthodinu před půlnocí – konkrétně ve 23:43). 

Odpověď na případnou otázku, čeká-li nás ve výsledku slunečný den, … 

… není rozhodně jednoznačná. Navzdory momentálnímu příznivě působícímu stavu je po celém obzoru, … 

… nejvýrazněji pak ve vnitrozemí, vidět bohatá zásoba oblačnosti, která s nemalou pravděpodobností promluví do loučení letošního jara. 

Vida, již minule (2. června) zde objevená facebooková hra “Kamínky” má své pokračování. Veselý stromek z Dubného u Českých Budějovic sice na zábradlí vyhlídkové plošiny nevydržel, …

… ale nad přízemím se pro změnu usídlil “ufoun” z Bečova u Mostu. Je tedy vidět, že Šumava stále přitahuje návštěvníky i ze vzdálených končin naší vlasti (nepočítáme-li v daném případě končiny přímo vesmírné 😀 ). 

 

18. června:

Plačtivá nálada krajinu skutečně neminula, a třebaže se obešla bez včera zmíněných katastrofických scénářů, přiměla Boubín, aby si zahalil tvář (za příznivého počasí by na snímku dominoval vpravo) … 

… a přenechal vládu nad aktuálním panoramatem podstatně nižšímu Mařskému vrchu. 

Někdo se tu však v každém případě raduje – ostatně zalistujme níže k snímkům starým přesně čtrnáct dní 🙂 … 

 

17. června:

Dle meteorologických vizí je houpačka počasí připravena zamířit opět na deštivou stranu – a jak jinak, nežli s klasickou katastrofickou omáčkou, jejíž reálné chuti na rozdíl od jiných končin naší vlasti Šumava v průběhu tohoto končícího jara dosud neokusila (silné bouře, přívalové lijáky, povodňové hrozby, atd …). Samozřejmě nelze vyloučit, že co dosud nebylo, být rázem může a stran optimistických očekávání příslovečná kosa jednou skutečně padne na kámen. V každém případě, neb stejně nemáme jiné volby než dát se tak či onak překvapit, zatím pojďme společně naproti jiné vodě … 

… a v atmosféře posvátného klidu … 

… si vychutnejme …  

… její jako vždy kouzelný proměnlivý dialog se sluníčkem. 

Zdálo by se, že na hladině se zrcadlící obloha … 

… tu cosi naznačuje, … 

… ale definitivní verdikt vyese teprve noc. 

 

16. června:

Jako by lesní víly po protančené noci odhodily či poztrácely v šumavských lukách své závoje, … 

… tak působí za ranních mlh vzešlých z vytrvalejších dešťů křehké dílo … 

… pracovitých pavoučků. 

Opravdu hledíme na pouhé chmýří odkvétajícího suchopýru, nebo tu za chvilku usednou k své práci pilné přadleny? 

Vlastně se ani nemusíme uchylovat do kouzelného světa pohádek, … 

… abychom zjistili, že pravou ideální cestou do říše neselhávajícího klidu a pohody … 

… je prosté sklonění hlavy, … 

… případně pokleknutí, … 

… jež nám umožní naplno vnímat přirozenou krásu zákonitého běhu života, … 

… který je často tak snadné ve vší lidské povýšenosti, nadutosti, hrabivosti a fatální krátkozrakosti naopak bezcitně zašlápnout do země. 

 

15. června:

Opět máme zaděláno na pěkné mlhy – Boubín už se klasicky zanořil. 

A potůčky od nejmenších se samozřejmě radují … 

 

14. června:

Co se nepovedlo včera, došlo svého naplnění dnes okolo východu slunce. Krok za krokem bylo možno sledovat nad vimperským zámkem rodící se cumulonimbus až do klasické podkovy, uvnitř níž se i blýskalo (blesky se však tentokrát nezdařilo fotograficky zachytit, jako se naopak povedlo 28. srpna 2016 – viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/10742). Hodiny ukazovaly 04:55:51 .

Bouřka byla ovšem mnohem dál  severozápadním směrem a daný útvar se jistě dal spatřit z mnoha jiných nejrozmanitějších lokalit. Máme 04:57:22 .

04:58:57 – sledujme postupnou změnu tvarů, ba i tmavých odstínů oblohy, neboť na východě bylo výrazně zataženo … 

… a první sluneční paprsky dokázaly osvítit vesměs jen vrchní stranu oblačnosti. Je 04:59:56 . 

05:00:56 

05:02:50 

05:08:03 

05:08:50 

05:09:18 

05:09:51 

05:11:16 

05:11:56 

05:15:42 

05:17:49 

05:26:37 

05:26:59 

05:27:32 

05:28:25 

05:29:44 – původní kovadlina splnila svůj účel a za chvilku se pozvolna rozplyne, ovšem od západu nepřehlédneme přísun dalších cumulů. Ač se zprvu zdálo, že druhá květnová neděle bude stran slunečna podobná sobotě, patrně se dočkáme změny.

 

13. června:

Ačkoli i nad jihem Čech byly již od rána pozorovatelné celé hradby cumulů, z nichž mnohé slibovaly přerůst v cumulonimby, a současně panovalo pravé letní dusno, oblačnost se do večera oproti původnímu stavu prakticky rozplynula a očekávané bouřkové aktivity se našim končinám vyhnuly. Meteorologický radar prozradil jejich výrazný výskyt severovýchodním směrem, Šumava opět zůstala ušetřena. 

 

12. června:

Předpovědi zmírňujícího se deštiva až do pátku – tedy dneška, zachycené a bezprostředně zde zmiňované předevčírem, zase jednou neklaply (již včera nezapršelo), ale jistě se proto nebudeme na naše milé meteorology hněvat. Ostatně vody je, jak se můžeme přesvědčit třeba v krásném Vltavském luhu, stále dostatek, …    

… a pokud v příštích dnech ještě nějaká shůry připadne, buďme jedině rádi.  

Tady už nás nezadržitelně vítá vůně blížícího se léta …  

… a příjemný stín okolních lesů spolu s plynoucí Vltavou zmírňuje skutečnost, … 

… že teploměr stoupá k pětadvaceti stupňům. 

Ještě malá zastávka … 

… u díla pilných bobrů … 

… a můžeme si spolu s nadšenými vodáky …

… naplno užívat slunečního vítězství 🙂 . 

 

11. června:

Dva poctivě propršené dny musejí, sotva střídá stráž sluníčko, být někde znát. Člověk si za takových rán říká, že za tajemným hradem se vlastně ani nemusí vypravovat s panem Vernem do Karpat. Nicméně někdejší vimperský hrad už je dávno ve skutečnosti zámkem … 

… a na Šumavě se navíc vyskytují lokality, v nichž lze pohyb nízké oblačnosti hodnotit jako mnohem lákavější nežli ve Vimperku, kde ke všemu v tento čas spěje popsané dění víceméně do finále.

Tedy vzhůru do Plzeňského kraje – jmenovitě na sedelskou rozhlednu, … 

… kde se ještě nejméně hodinu budeme nacházet uprostřed nepřetržitého sledu působivých úkazů.  

A tu máme nefalšovaný hrad, … 

… zdaleka ještě nikoli definitivně viditelný. 

Nejrozmanitějších proměn – včetně občasného plného zanoření rozhledny do mlžného polštáře (jak nevzpomenout na Boubín) – zde bude nabídnuto ještě přebohatě, …  

… včetně řady převleků tajemně vyhlížejícího Kašperku, … 

… nad nímž se putující mlžné cáry … 

… co chvíli slibně zvedají. Za chvilku bude velkolepému představení konec, vybízející k přesunu na Pustý hrádek, …

… od nejž se všemi směry – tedy mj. i nazpět k sedelské rozhledně … 

… a samotnému hradu potvrdí, že oblačnost se přestěhovala do výšin, odkud v průběhu dne ustoupí převažujícímu blankytu. 

 

10. června:

Vody přibývá a ani lesy ji už všude nestíhají vpít, … 

… i když krajině jinak zcela zjevně dokonale svědčí … 

… a má své nesporné kouzlo i pro oko. 

Však nám jí dle předpovědí bude s postupným slábnutím přáno až do pátku. 

 

9. června:

Při představě, že by z pověstné kápě celkem laxně svůj svátek včera slavícího světce skutečně po čtyřicet dní kapalo jako dnes, kdy zjevně přidal na výkonu, by se jistě radovali především hydrologové, neb zásoby spodních vod stále ještě zdaleka nedosahují uspokojivého stavu.

Ale vidina šumavské oblohy, jež se po celé dny mění všehovšudy tak, jak ukazují aktuální snímky, rozhodně nepatří zrovna k optimistickým.  

 

8. června:

Chtělo by se říci, že letošní Medard uskutečnil jakýsi pokus o pochlapení teprve v pozdním odpoledni … ale jen u nás na poklidné Šumavě. Morava jeho působení naopak prožívá již od noci po celý den nanejvýš dramaticky.

 

7. června:

Čeká nás předehra k zítřejšímu Medardovi … 

 

6. června:

Na sklonku druhého ze dvou celkem slunečně vydařených dní nás hned dvakrát po sobě potěšila dvojitá duha, … 

… v jednom okamžiku velmi intenzivně a jasně vybarvená … 

… a s postupujícím protrháváním zatažené oblohy zase mizící směrem k Mařskému vrchu.

 

5. června:

První vlna pampelišek dávno odkvetla, mnohé louky jsou navíc pokoseny, ale s otavou přichází včelkám také druhá šance k sběru potřebného pylu. 

 

4. června:

Sotva trochu vydatněji zaprší, nastává mimo jiné ráj plžům, … 

… jako např. hojně rozšířené páskovce hajní (Cepaea nemoralis), drobnému, ale na rozdíl od hlemýždě zahradního půvabně vybarvenému šnečkovi. 

 

3. června:

Podle očekávání se ve večerních hodinách skutečně dostavila krátkým deštěm provázená bouřka, … 

… a třebaže nikterak silná a fotogenickými blesky rozhodně neoplývající, přece jen působivě vybarvila oblohu nad Vimperkem. 

Po opětovném vystřídání slunečním svitem došlo i na jemný, sotva postřehnutelný náznak duhy  

 

2. června:

Oblačnost pozorovatelná dnes z Boubína všemi směry … 

… nepřetržitě střídala tvary i barvy, … 

… ale zatím ničím víc nezahrozila. 

Zítra však lze očekávat již bouřky, … 

… neboť bude vzrůstat i teplota. 

Tu dnešní provázel severozápadní vítr o rychlosti 4,1 m/s (14,76 km/h).  

I na boubínskou rozhlednu už, jak vidno, dorazila facebooková hra “Kamínky”, …

… konkrétně z obce Dubné u Českých Budějovic. Uvidíme, jak dlouho tu vydrží, zda se nestane jako tolik jiných věcí obětí nějakého nenechavce.

K obzoru sestupující sluníčko si krom jiných barevných zázraků našlo též prostor …

… k vytvoření pastelově nadýchaného pravého parhelia.  

Zatímco Šumava se po celý den těšila pěknému počasí, …  

ve vnitrozemí zjevně sprchlo, …  

… čímž byl položen základ pro dokonalé večerní finále, … 

… jemuž scházel co příslovečná třešinka na dortu jedině snad nějaký ten blesk. 

Ale, jak již bylo naznačeno, tahle podívaná by měla přijít na řadu zítra. 

Však ani dnešní, jíž přihlížel i dorůstající Měsíc, … 

… nepostrádala svou dávku kouzelného tajemna. 

 

1. června:

Příroda občas dokáže … 

… úžasně nastavovat zrcadlo aktuální době. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2020  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2020 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2020 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2019

Fotokronika Jana Tláskala – září 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2019 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2019

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2018  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2018 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2018

  

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2017

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2017 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2017 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2016

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2016 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2016 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2015 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2015

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2015

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2015

 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2014

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2014  

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2014 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2014

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2013

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – září 2013

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2013

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2013

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2013

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2013

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2013

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2012

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2012

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2012

Fotokronika Jana Tláskala – září 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – unor 2012 

Fotokronika Jana Tláskala – leden 2012 

 

Fotokronika Jana Tláskala – prosinec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – listopad 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – říjen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – září 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – srpen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červenec 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – červen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – květen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – duben 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – březen 2011 

Fotokronika Jana Tláskala – únor 2011 

 

{jcomments on}