Geoparkem KRÁLOVSKÁ ŠUMAVA

ZAŽÍT ŠUMAVU JINAK

 

kralovska sumava uvod

 

 

GEOPARK KRÁLOVSKÁ ŠUMAVA – seznamte se

Geopark Královská Šumava představuje část jednoho z geologicky nejstarších území v Evropě, které od středověku podléhalo – jako hraniční území – přímo českému králi a o němž se v historii mluví jako o “Královském hvozdu”.

Geopark Královská Šumava vznikl v roce 2016 – na soutoku dvou zlatonosných řek a na vstupu do jejich údolí tradičního královského zlatorudného revíru – jako projekt místního spolku Českého svazu ochránců přírody Rejštejn.

 

Kandidátský Geopark Královská Šumava (patřící do rodiny 11 geoparků v ČR), aktivita koordinovaná Českým svazem ochránců přírody Rejštejn, spustil od 15.8. 2020 poprvé nabídku geotoulek – komentovaných vycházek do okolí stávajících nebo budoucích tzv. návštěvnických geobodů.


GEOBODY

Geobody jsou místa budovaná s partnery geoparku jako brány, ze kterých je možné vcházet do šumavské krajiny a poznávat ji. Jsou to místa, kde se průvodci geoparku sejdou se zájemci, popovídají si o vybrané trase a pak se společně zvídaví hosté Šumavy vydají na některou z komentovaných vycházek.

 

Aktuálně: nový návštěvnický GEOBOD ROKYTA – informace ZDE

 

 

GEOTOULKY zapomenutými cestami Šumavy

kamennamore
Pro trasy geotoulek jsou zvolena místa, která jsou zajímavá, krásná, ale často méně známá, nebo se snaží návštěvníkům otevřít úplně nové úhly pohledu.

Cílem této návštěvnické aktivity je přispět k tomu, aby si alespoň část návštěvníků Šumavy našla i další cíle pro své putování touto úchvatnou krajinou, než jsou ty notoricky známé (a často neklidné množstvím lidí…).

 

V rolích velmi pečlivě zvolených a školených průvodců se setkáte s lidmi, kteří Šumavě velmi dobře rozumí, mají k ní silný, často profesní, vztah a mají mnoho co předat. Na geotoulkách může být vaším průvodcem například první ředitel Národního parku Šumava, Jiří Kec, ředitel geoparku a také jeden z bývalých ředitelů, František Krejčí, Oldřich Coufal, lesník NP Šumava, Zdeněk Svoboda, historik a bývalý kastelán hradu Kašperk.

 

Ve svých výkladech geoprůvodci kombinují vlastní specializaci a zkušenosti s velmi dobrou znalostí místa a souhrnem informací, díky kterým nahlédnete do geologie, geomorfologie, historie osídlení Kelty i tajuplné mytologie mocného pohoří.

 

jezeroZažijte Šumavu jinak

Na webových stránkách www.kralovskasumava.cz najdete aktuální nabídku tras, ze kterých si zde můžete pro své geotoulky vybírat, zamluvit si konkrétní termín i zaplatit poplatek za službu.

Průvodce geoparku se vás pak na smluveném místě ujme a doprovodí vás, s bohatým výkladem, po celé trase.

 

Pro letošní sezónu je připraveno 5 míst – východišť geotoulek a 13 námětů pro komentované vycházky.

 

Přeji všem návštěvníkům, aby se dozvěděli o skrytých koutech Šumavy více než čekají a vrátili se domů spokojeni. Naším malým příspěvkem k rozvoji chytrého cestovního ruchu se snažíme vytvářet nové možnosti pro individuální a poznávací turistiku, pro zájemce o poznávání současné i staré Šumavy a vězte, že Šumava je opravdu stará dáma, která má co vyprávět“, říká k novému projektu František Krejčí, ředitel Geoparku Královská Šumava a předseda Českého svazu ochránců přírody Rejštejn, pobočného spolku.

-tz gns-

 

{jcomments off}