nemsus

Budoucnost Sušické nemocnice

 

 

Budoucnost Sušické nemocnice aneb na záchranu zbývá posledních několik dní

 

 

       Dovolte mi, abych hned v úvodu vysvětlil své pohnutky k napsání dnešního článku. O situaci kolem Sušické nemocnice jsem měl až do chvíle, kdy se poprvé sešli občané Sušice před radnicí na podporu odvolaných jednatelů pana Rady a Haise, jen útržkovité informace. Tušil jsem, že je něco špatně, ale nedokázal jsem si představit jakou hloubku a rozměr bude mít rozhodnutí zastupitelů na životy obyvatelů Sušice a přilehlého okolí. Za poslední měsíc se nemocnice stala nejdiskutovanějším tématem snad v každé domácnosti, na sociálních sítích, řeší se na komunální i krajské úrovni. Naprosto minimální snaha o komunikaci s občany ze strany vedení města dokonce vedla ke vzniku občanské iniciativy Pro Naši Nemocnici, která se snaží o maximální informovanost spoluobčanů a aktivně se snaží najít řešení, které by vedlo k zachování nemocnice v současném formátu – koncepce s plnohodnotným provozem.

 

       Přesto, že argumentů ze strany odpůrců i zastánců konceptu nemocnice (stav, v jakém byla v době odvolání jednatelů) už zaznělo mnoho, mám pocit, že si tyto dva pomyslné tábory přestali naslouchat. Obyčejný občan se v té záplavě informací začíná ztrácet a mám pocit, že už se v problematice neorientují ani někteří zastupitelé, kteří o tak důležité věci rozhodují. Proto bych se dnes pokusil shrnout vše, co se kolem nemocnice zatím událo, upozornit na veškeré dokumenty i články, které se této problematice věnují. Předložit čísla a argumenty, protože čas se neúprosně krátí a v příštích několika dnech budou zastupitelé muset učinit rozhodnutí, které ovlivní kvalitu života v našem regionu na příštích několik let. Byl bych moc rád, kdyby si následující řádky přečetli lidé z obou stran pomyslné barikády a skutečně začali táhnout za jeden provaz – ideálně za stejný konec jednoho provazu.

 

 

Časový přehled – co se událo kolem Sušické nemocnice do dnešních dnů

 

       Sušická nemocnice byla městem Sušice dne 1.9.2019 převzata od předchozího provozovatele NEMOS Sokolov s.r.o. ve vlastnictví Penta Hospitals CZ ve stavu, který by optimisté nazvali „útlumem“, pesimisté spíš „stádiem klinické smrti“. Tak jako tak, nemocnice byla sice bez dluhů (o personálním vyprázdnění a zastaralém vybavení tzv. vnitřním dluhu bychom mohli dlouho diskutovat), reálný stav v době převzetí byl takový, že nefungovalo chirurgické lůžkové oddělení, JIP, byl pozastaven provoz interního lůžkového oddělení a operační sály byly pronajímané soukromé firmě na plastické operace, za cenu nižší než byly skutečné náklady.

 

       Vedení Sušice si bylo dobře vědomo, že přebírá nemocnici ve finančně nestabilním stavu, s omezeným rozsahem lékařské péče a proto do vedení zvolilo krizový management v podobě jednatelů Ing. Václava Rady a Pavla Haise. Město Sušice poskytlo do konce roku 2019 nemocnici příplatek mimo základní jmění ve výši 22 milionů korun. Od 1.9.2019 až do svého odvolání dne 14.9.2020 řídili jednatelé nemocnici v krizovém režimu a ve velmi krátké době se jim podařilo v nemocnici otevřít uzavřená lůžková oddělení a to internu, chirurgii a jednotku intenzivní péče. Aby toto všechno bylo možné, bylo potřeba nejdřív zajistit pro provoz těchto oddělení nové lékaře a nové sestry, uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami a pořídit přístrojové vybavení. Aktuálně se nejvíc mluví o CT-čku, ale málokdo ví, že v nemocnici například dosluhoval 17 let starý rentgen. Mezitím se věnovali snižování nákladů, takže proběhla výběrová řízení na plyn, elektriku a odpady. Bylo potřebné zažádat přístrojovou komisi Ministerstva zdravotnictví o povolení provozování CT zařízení (výpočetní tomograf, laicky CT-čko), vyhlásit výběrové řízení, řešit odvolání neúspěšných účastníků na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

       V roce 2020, když se postupně začala otevírat nová oddělení a začal se sestavovat rozpočet, požádali jednatelé město o 36 milionů, město jim poskytlo však pouze 17,3 milionu. V průběhu roku proto jednatelé žádali o další finance a město poskytlo 20 milionů nad rámec rozpočtu. V podstatě se tedy pro zastupitele nejednalo o žádné překvapení, ale spíš potvrzení, že původní odhad jednatelů byl správný a to nemluvím o tom, že do plánovaných výnosů nemocnice negativně zasáhla situace kolem pandemie Covid-19.

 

       Přes všechny problémy se podařilo nemocnici v rekordně krátké době nastartovat a objem lékařských výkonů a finančního plnění od pojišťoven každý měsíc rostl. Vše se zdálo být na dobré cestě, až do 14.9.2020, kdy došlo k odvolání jednatelů. Je nutné říct, že se však nejednalo, tak úplně o „blesk z čistého nebe“. Jednatelé měli předem signály, že vedení města něco chystá. Jednak to byly stále častější dotazy dozorčí rady, která však jednatele úkolovala na dálku a nemocnici za celou dobu nenavštívila a jednak se čekalo na výsledek analýzy, kterou si město Sušice objednalo u renomované firmy Sefima.

 

 

Argumenty odpůrců a zastánců konceptu moderní nemocnice 21. století

 

       Zde se dostávám do fáze článku, kde se bohužel pro zjednodušení nevyhnu jednoznačnému označení zastánců dvou zcela odlišných koncepcí nemocnice na „odpůrce“ a „zastánce“. Každá ze zúčastněných stran samozřejmě veřejně deklaruje, že mu jde o záchranu nemocnice, že nikdo nemocnici rušit nechce. Nicméně zatím co od „zastánců“ nemocnice je jasně definováno o jakou nemocnici bojují, od „odpůrců“ tato jasná deklarace za celou dobu zatím nezazněla.

 

       Pro rychlé pochopení co jednotlivé koncepce přinášejí, si dovolím vypůjčit 3 tabulky z materiálu, který si pro zastupitele města připravili původní jednatelé ještě koncem roku 2019. Zjednodušeně řečeno jsou v tabulkách popsané 3 různé varianty nemocnice.

 

Koncepce 1 představuje plnohodnotnou variantu moderní nemocnice 21 století. Tato varianta je ekonomicky udržitelná, nabízí občanům komplexní zdravotní péči, ale je náročná na rozjezd. Minimálně po dobu 2-3 let se neobejde bez finanční podpory, která by však byla každým rokem menší a nemocnice by po uplynutí této doby mohla dlouhodobě hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

kon1

 

 

Koncepce 2 – je laicky řečeno pokus o kompromis, který však již v praxi neúspěšně vyzkoušel předchozí provozovatel Penta s roční ztrátou 19 milionů. V celé ČR fungují takto 2 – 3 nemocnice.

kon2

 

Koncepce 3 – ambulantní dům a oddělení LDN – co se týká financí, taková sázka na jistotu. Bohužel za většinou zdravotní péče si budou muset občané Sušice a okolí zajet do Klatov nebo do Strakonic.

kon3

 

       Nikdo z těch, kdo se svým hlasováním na radě města přičinil o odvolání původních jednatelů Václava Rady a Pavla Haise, se samozřejmě veřejně nepřihlásí k variantě číslo 3, tedy ambulantní dům a LDN. Zdánlivě logicky tvrdí, že také jednoznačně stojí o plnohodnotnou nemocnici, ale musí uvažovat také ekonomicky a 60 milionů ročně si 300 milionový rozpočet města nemůže dovolit. Přitom pokud jste pozorně četli předchozí řádky, příspěvek 22 mil. pocházel z jednoho 300 milionového rozpočtu a příspěvek 17+20 mil. z druhého 300 milionového rozpočtu. Dalším poměrně silným argumentem je, že doktoři „srdcaři“ dali výpověď a v podstatě jsou spoluodpovědní za stav v jakém se nemocnice nachází (tomuto mylnému argumentu se budu v článku ještě věnovat podrobněji). Ekonomické důvody shrnula ve svém článku Fakta a čísla o provozu nemocnice zastupitelka Ing. Andrea Staňková. Pominu-li skutečnost, že zmínka o nešťastných, frustrovaných lidech, neochotných přijmout jakýkoliv názor do takového článku nepatří, tak se jedná o velmi zdařilý pokus, jak řečí čísel přesvědčit občany, že odvolání jednatelů nemocnice bylo správné a zastupitelé se chovají jako řádní hospodáři a šetří rozpočet města. Vsadila na kartu, že drtivá většina občanů si není tato čísla schopná ověřit. Vrcholem neprofesionality však byl nepodepsaný článek (můžeme se pouze domnívat , že zdrojem informací byl někdo ze zastupitelů), který dodnes visí na stránkách serveru Plzen.cz s nadpisem Vedení Sušice jednalo správně… Pánové Hais a Rada měli možnost podat na paní zastupitelku i redakci serveru Plzen.cz trestní oznámení, zvolili však cestu trpělivého vyvrácení všech lží a polopravd v článku Reakce bývalých jednatelů Sušické nemocnice na polopravdivé a lživé články v médiích.

       

       Situace v Sušici neunikla ani pozornosti velkých médií, takže to, co se nevešlo do dnešního textu, najdete třeba v těchto článcích: V Sušici to vře…(Plzeňský Rozhled), Obyvatelé Sušice demonstrovali za svojí nemocnici (iDnes), Sušice zavře opět chirurgii. Otevřený dopis lékařů rozhodnutí nezmění (Klatovský deník).

 

       Rovněž občanská iniciativa Pro Naši Nemocnici se neomezila pouze na „volnočasové aktivity“ nespokojených občanů před radnicí města, ale intenzivně vyjednává podporu pro rozvojový plán Sušické nemocnice. Tato snaha vyústila nejen k vyjádření současných i bývalých zdravotníků, ale především ke společné deklaraci starostů obcí celé postižené spádové oblasti. Již  5.10.2020 vyjádřili předsedové Svazku obcí Pošumaví a svazku obcí Mikroregionu Střední Pošumaví znepokojení nad vzniklou situací výzvou ke konstruktivnímu jednání a připravenost poskytnou Sušické nemocnici podporu. Podle mých informací se zástupci obcí sešli se starostou Sušice, který jim sdělil, že roční příspěvek na obyvatele každé obce by činil přes 2000 korun. Pokud vezmeme velikost spádové oblasti, znamenalo by to pro nemocnici příspěvek ve výši cca 80 miliónů korun, což je naprostý nesmysl. To je větší částka, než nemocnice dostala v souhrnu za rok 2019 a rok 2020. Podle mých skromných výpočtů by provoz nemocnice mohl v příštím roce stát 25 miliónů Kč. Pokud by část uhradil kraj a část obce, byla by finanční zátěž pro město do 10 miliónů Kč, což je částka, kterou město Sušice dotuje sportoviště. A v dalším roce by to bylo ještě méně. Vypadá to, že cílem oznámení takovéto nesmyslné částky bylo spíše vystrašení uvedených zástupců obcí, než konstruktivní diskuze a snaha něco vyřešit.

 

       A v neposlední řadě se občanská iniciativa aktivně snaží shromažďovat informace a vyvracet argumenty některých zastupitelů, kterými se snaží obhájit své kroky. Zaujala mně především tato tabulka, která se pokouší uvést na pravou míru prohlášení, která zazněla z úst některých zastupitelů a obhájců kroků současného vedení radnice v čele s panem Bc. Petrem Mottlem.

 

(argumenty zobrazíte v plné velikosti kliknutím na obrázek)

{gallery}Jitka/rok2020/rijen/koncepce{/gallery} 

 

 

Analýza společnosti Sefima potvrdila správnost procesů nastartovaných v Sušické nemocnici

 

       Analýze, kterou si město Sušice objednalo, bych rád věnoval speciální pozornost. Vše totiž nasvědčuje tomu, že vedení města si analýzu nemocnice objednalo s očekáváním, že potvrdí jejich argumenty týkající se špatného hospodaření jednatelů a finanční neudržitelnosti nového konceptu moderní nemocnice. Analýza se dostala do rukou zastupitelů ještě před tím, než došlo k odvolání obou jednatelů. Proto je víc než znepokojivé, že radní města Sušice po prostudování analýzy přistoupili k tak razantnímu a neuváženému kroku a že v době nastupující pandemie Covid-19 odvolali úspěšné vedení a tím destabilizovali prakticky celou nemocnici. Analýza totiž celkem jednoznačně říká, že kroky jednatelů Haise a Rady šly správným směrem, nově otevřená oddělení každý měsíc generují větší objem výkonů a nemocnice by měla velkou šanci v dlouhodobějším horizontu fungovat s vyrovnaným rozpočtem. Ze zastupitelstva, na kterém se tato analýza prezentovala, dosud není dostupný videozáznam. Z textového přepisu a informací v médiích tedy pouze víme, že vedení města zpochybnilo celou analýzu s argumentem, že nerespektovala zadání a nevycházela z reálných dat.

 

       Na tento argument bych rád reagoval. Když se podíváte na firmu Sefima, zjistíte, že se jedná o renomovanou společnost, která pracuje pro cca 70 českých nemocnic. Podobné analýzy dělala i pro velké fakultní nemocnice, mimo jiné pro Jihočeské nemocnice nebo pražskou Nemocnici na Bulovce. Je tedy téměř vyloučené, že by nepochopili požadavky zadavatele. Opravdu ucelený obrázek by si občané udělali z videozáznamu, kde zástupci firmy Sefima prezentovali analýzu zastupitelům města. Tento obrazový a zvukový záznam však radnice do dnešních dnů nezveřejnila. Proto si dovolím zveřejnit pouze dvě zajímavé tabulky a na tomto odkazu dostupnou kompletní analýzu. I přesto, že nemocnice měla od startu v lednu 2020 nastavené od zdravotních pojišťoven nízké zálohy, protože nikdo nevěděl, jaký objem zdravotní péče bude poskytovat. I tak se ke konci června dostala na 47% příjmů roku 2018, navíc s výpadkem kvůli pandemii koronaviru, kdy byla zastavena plánovaná operativa a ani ambulance nebyly příliš navštěvovány z důvodu doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

vyvojuhrad

       Porovnání mzdových nákladů jsem se rozhodl „Vypíchnout“ z důvodu, že jsem byl osobně přítomen situaci, kdy zastupitelka města (členka rady) v diskuzi s občany argumentovala neskutečně vysokými platy – konkrétně lékařů. Jistě si také pamatujete nedávnou iniciativu na sociálních sítích aktivní sestry, která zveřejnila své výplatní pásky. Takže v přiložené tabulce máte průměrné hrubé mzdy lékařů, sester a ostatního personálu. Samozřejmě se jedná o mzdu za normální hodinový úvazek. Pokud nějaký lékař odpracuje v nějakém měsíci 300 a více hodin a část z tohoto úvazku tvoří noční služby, je vcelku logické, že se jeho mzda vymyká průměru.

vyvojmzdy

 

       Odpověď na to, co nás všechny zajímá, nacházíme v části analýzy, která se věnuje strategii udržitelného rozvoje. Zde je vše řečeno jasně a není třeba žádný komentář.

 

       „Věcná i finanční analýza prokázala, že restart SusNem byl úspěšný a je účelné pokračovat v poskytování LP (lékařské péče pozn. autora) a stabilizovat provozní i ekonomické procesy. Je zřejmé, že po určité období bude ještě potřeba využívat režimu krizového řízení. Na základě posouzení trendů vývoje a porovnání s blízkými nemocnicemi v Klatovech a Strakonicích v období 2017–2019 má SusNem potenciál zvýšit výnosy z LP o 30 až 35 % v průběhu 2–2,5 roku.

 

 

Doktoři srdcaři opouštějí nemocnici

 

       Velmi silný argument, který používá současný starosta města Sušice je, že lékaři „srdcaři“ po změně vedení dali výpověď. Lékaři mají podle jeho názoru léčit a ne rozhodovat o vedení nemocnice. Uvádí, že po volbách začne s novým vedením kraje intenzivně vyjednávat o převodu nemocnice pod kraj. Primář chirurgie MUDr. Ondřej Krajník, který v nemocnici dělal zdravotního ředitele a garanta lékařské a ošetřovatelské péče (nemocnice pod vedením Bc. Jiřího Vlčka pořád nemá náhradu za zdravotního ředitele), vysvětluje důvod své výpovědi a výpovědi dalších 9 kolegů: “Důvodem je vize, za kterou tito lékaři do Sušické nemocnice přišli, a která představovala akutní nemocnici s internou, chirurgií, jednotkou intenzivní péče s podporou moderní diagnostiky ve formě CT-čka. Tato vize se dnem 14.9.2020 absolutně změnila, kdy si mě nový ředitel  Bc. Vlček zavolal, aby mi sdělil, že absolutně nemám počítat s CT. Určitě to nebylo sdělení, které by mělo stabilizovat personál nemocnice. Sám jsem chirurg, kolegové jsou anesteziologové a internisté – to jsou všechno akutní oddělení, na kterých by zde práci nenašli, takže by stejně do dvou měsíců odešli. To, co rozhodli radní 14.9.2020, je tragédie, a  že to bude znamenat konec akutní lůžkové nemocnice, je nezpochybnitelné. Odpovědnost, kterou tímto na sebe konkrétní radní vzali, pocítí za dvacet let.”

 

Co bude dál?

 

       Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že pokud nedojde ke zvratu současné situace, odejde ze Sušické nemocnice značný počet lékařů. Získat za ně náhradu bude téměř nemožné. V důsledku to znamená, že akutní péče v nemocnici skončí a stane se z ní v nejlepším případě ambulantní dům s lůžky následné péče. Pravděpodobně nebudou fungovat ani pohotovosti, protože nebude, kdo by je sloužil. Tvrzení pana starosty, že začne vyjednávání s krajem a kraj si nemocnici převezme, stojí na hliněných nohách. Jednak to není otázka několika dnů, ale spíše měsíců. V té době by si však kraj přebíral nefunkční nemocnici, která vlastně už nemocnicí nebude, jak jsem naznačil výše. Pro občany Sušice a regionu, to znamená, že budou muset za zdravotní péčí dojíždět do Klatov nebo Strakonic. Což je v situaci, kdy byly hospodářské výsledky pod vedením odvolaných jednatelů nemocnice čím dál tím lepší, naprosto nepochopitelné. Tento a minulý rok si nemocnice vyžádala značné finanční prostředky, ale vypadá to, že příští rok by tato částka byla výrazně menší. Je veřejně známé, že město má připravené finance na sportovní halu. Pokud by mělo jednat jako dobrý hospodář, odloží tuto stavbu o pár let a ušetřené prostředky věnuje na stabilizaci nemocnice, která v souhrnu od roku 2002, kdy proběhla generální rekonstrukce a přestavba, stála už 300 miliónů (viz informace z analýzy). Uzavřením nemocnice by tyto investice a obrovské množství práce přišlo nazmar. V neposlední řadě, podle mého osobního názoru, s omezením lékařské péče bude s velkou pravděpodobností následovat i redukce pracovních míst v nemocnici.

 

       Na zástupcích města a valné hromadě Sušické nemocnice nyní leží obrovská zodpovědnost. Pokud nedojde ke změně současné situace, nemocnice v nynější podobě s největší pravděpodobností skončí a nikdy už nebude obnovena. To znamená, že jejich rozhodnutí navždy ovlivní nejen dnešní, ale i budoucí generace obyvatel Sušice a Sušicka a výrazně se tím tak sníží jejich životní úroveň.

 

Miloslav Sova

Předseda spolku Internet pro všechny – není členem žádné politické strany nebo politického hnutí

 

  

{jcomments off}