09 / 2020 Nezaměstnanost

 

 

 

Informace o nezaměstnanosti za září 2020

 

 

 

V měsíci září 2020 celkový počet uchazečů o zaměstnání v okresu Prachatice činil 850 osob, tedy 2,1 %.

 

 

Volných pracovních míst k tomuto datu bylo 1 743.

 

 

Jihočeské úřady práce zaznamenaly k 30. září 2020 mírný meziměsíční pokles počtu uchazečů (- 2,0 %), přičemž počet volných pracovních míst se snížil o 3,2 %. V Jihočeském kraji bylo ke konci měsíce září na úřadech práce evidováno celkem 12 133 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,7 % a byl mezi kraji druhý nejnižší.

 

 

mapanezam

 

 

 


 

Pro srovnání : 

 

 

Obyvatelstvo Jihočeského kraje v 1.pololetí 2020

 pocetoby

 

       Na konci června 2020 žilo v Jihočeském kraji podle předběžných výsledků 643 747 obyvatel, z tohoto počtu 325 616 žen, tedy 50,6 %. Proti stavu na začátku roku se počet obyvatel snížil o 336 osob. Toto snížení počtu obyvatel kraje ovlivnila především záporná přirozená měna obyvatelstva, ale i nepříznivý migrační vývoj.

 

 


 

 Propad HDP

       Vývoj v české ekonomice ve 2. čtvrtletí 2020 byl charakterizován nejhlubším propadem hospodářského výkonu v historii samostatné ČR. Reálný hrubý domácí produkt očištěný o sezónní a kalendářní vlivy mezičtvrtletně klesl o 8,7 %, meziročně o 11,0 %. V mezinárodním porovnání jde přesto o poměrně příznivý výsledek, když HDP v eurozóně meziročně propadl o 14,7 %.

 

       Na straně užití byl nejvýraznějším faktorem propadu příspěvek zahraničního obchodu ve výši −5,1 p. b. U vývozu zboží a služeb, který se snížil o 23,1 %, se projevilo přerušení dodavatelských vztahů, nízká poptávka hlavních obchodních partnerů i propad exportní výkonnosti. Dovoz, jehož pokles dosáhl 18,4 %, byl limitován domácí poptávkou i poptávkou exportérů po vstupech.

 

       V rámci domácího užití bylo nejvýznamnější snížení spotřeby domácností o 7,3 %. Na vině byl jak pokles reálných mezd a nejspíše i některých dalších složek disponibilního důchodu, tak i nemožnost realizovat během trvání restriktivních opatření výdaje na některé druhy zboží a zejména služeb.

 

 


 

 

Saldo státního rozpočtu za měsíc září 2020

 

       Tendence zpomalování tempa propadů hospodaření státního rozpočtu pokračovala i v září. V jeho průběhu se deficit rozpočtu prohloubil o 22,4 mld. Kč, tedy o 16,8 mld. Kč více než během září loňského roku.

 

saldo

 


 

 

 

Index Burzy cenných papírů Praha

 

       Index PX je oficiálním cenovým indexem Burzy cenných papírů Praha. Jedná se o cenový index s váženým poměrem nejlikvidnějších akcií. Nejvýrazněji ztrácely akcie pojišťovací skupiny VIG a softwarové společnosti Avast.

 

px

 

 

 


 

 

 

Vývoj nominálního kurzu EUR a USD

nomkurz

 

 

 

 


 

 

 

 Nejnovější ekonomické údaje

 

hodnoty

 

  

Zdroj : czso, ctk, mfcr, mpsv

{jcomments off}