susice

Jak si v Sušici žijeme…

 

Jak si v Sušici žijeme…

 

 

       Společnost Obce v datech , s.r.o. již čtvrtým rokem vyhodnocuje index kvality života v obcích; porovnávány jsou obce s rozšířenou působností a Praha, tedy celkem 205 (lze říci „největších“) obcí.

 

       Jedná se o statistický projekt, a tak je nutno si uvědomit, že výsledky nelze posuzovat striktně podle hodnoty jednotlivých indexů, ale v kontextu ostatních obcí. Projekt je sice hrazen z velké části, pokud ne úplně, z veřejných zdrojů – MPO a EU –, ale potřebné podrobnosti o projektu, datech a metodice, jež by umožnily správnost, přesnost, úplnost a kozistenci výsledků ověřit, přesto (možná právě proto) zveřejněny nejsou. Původci projektu ani neposkytují sadu výsledných dat, takže je nutno data, zbytečně pracně, ručně přepisovat z jednotlivých stránek. Vzhledem k tomu, že metodika není zveřejněna (zveřejněna je v podstatě pouze informace, že nějaká metodika existuje), nelze někdy dost dobře posoudit skutečnou vypovídací schopnost jednotlivých indexů a je nutno ji odhadovat, např. u indexu nehodovosti nebo faktické dostupnosti lékařské péče.

 

       Jak si tedy Sušice a ( Horažďovice ) vedou? Celkové pořadí obou měst se v letech 2018 až 2021 vyvíjelo následovně (v závorce hodnoty Horažďovic):

nemsu2

 

nemsu

 

       Zlom ve výsledcích r. 2021 ukazuje na to, že došlo ke změně metodiky, tedy vypovídací schopnost projektu je poněkud zpochybněna, přesto určitý obraz o řízení města, zejména ve srovnání s blízkými Horažďovicemi, poskytuje.

 

       Výsledné indexy jednotlivých šetřených kategorií života v obci jsou uvedeny v souhrnné tabulce spolu s pořadím obce v ČR (ze 205 obcí) a v Plzeňském kraji (z 15 obcí). Hodnota indexu se pohybuje od 10 (NEJLEPŠÍ) do 1 (nejhorší), pořadí pak od 1 (NEJLEPŠÍ) až po 205, resp. 15 (nejhorší v ČR, resp. v PK).

nemsu3

 

       Z podrobných dat např. vyplývá, že Sušice má špičkovou dojezdnost do nemocnice – je nejlepší v PK (zlepšení z druhého místa v r. 2019 na první je způsobeno omezením dostupnosti nemocnice ve Stodu) –, ovšem to se asi brzy změní, stejně jako dostupnost lékařů. Vzhledem k blízkosti NPŠ asi nikoho nepřekvapí, že je Sušice na prvním místě v ČR dle indexu chráněných území, ovšem poněkud zarážející je, že v dostupnosti kvalitních středních škol se Sušice propadla s hodnotou indexu 0 (nula!) až na 201. místo v ČR. Sice střední školy spadají pod Plzeňský kraj, ale jejich kvalita je bezpochyby i vizitkou vedení obce, pokud si ovšem vedení obce význam kvalitních škol, a to nejen středních, vůbec uvědomuje.

 

       Ze souhrnné tabulky indexů a pořadí lze vyčíst další zajímavé informace, jak si zde vlastně žijeme a jak si zřejmě ještě žít budeme…

 

 

14.02.2022
Vladimír Říha

 

 


{jcomments off}