Nadace ČEZ podpořila sociální služby

 portuss

 

Nadace ČEZ podpořila sociální služby Portusu Prachatice

 

 

       Díky finanční podpoře Nadace ČEZ jsou služby Krizového centra a NZDM Klubu I.P. ještě kvalitnější. Díky finančnímu příspěvku proběhlo metodické setkání v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klubu I.P.

 

       Pracovnice Klubu I.P. se setkaly s Mgr. Robertem Kneblem, vedoucím NZDM Coolna Znojmo (Oblastní charita Znojmo), který ve dvoudenním setkání předal pracovnicím mnoho cenných rad a užitečných technik pro přímou práci s klienty. Tématem metodického setkání bylo především zavádění terénní formy služby a příprava na rozvojový audit.

 

       Krizové centrum se, díky finanční podpoře Nadace ČEZ, dočkalo nového PR videa, znázorňující nabízené služby. Video bude ke zhlédnutí na Youtube kanálu organizace.

 

       Sociální služby dále vytvořily nové propagační materiály (letáčky, vizitky, apod.) a reflektovaly svou práci díky pravidelným supervizím. Nadace ČEZ podpořila také vznik výroční zprávy organizace pro rok 2020.

 

Děkujeme. 

 

Bc. Hana Bártová, DiS.
Portus Prachatice, o.p.s.

 {gallery}Jitka/rok2022/brezen/portus{/gallery}

Na první fotografii : Mgr. Robert Knebl a pracovnice NZDM Klubu I.P. – Bc. Hana Bártová, DiS., Kateřina Majerová

 


 {jcomments off}