VOLBY : JIHOČEŠI 2012

 

JIHOČEŠI 2012 – PLÁN POMOCI OBČANŮM

 

 

       Dost bylo věčného hádání, pošťuchování s vedoucími představiteli tohoto města. Nutno začít řešit to, co lidi trápí a co potřebují. Chceme lidem pomoci a víme jak.

        Na podzim v čase voleb lze zcela s jistotou očekávat opravdu těžké období. Lidem začnou chodit složenky na vysoké platby za elektřinu, topení, bude dražší jídlo, atd. 

Máme jasný plán, jak alespoň částečně pomoci všem lidem ve Vimperku a jeho okolí a víme, kde na to vzít.

Zde tedy náš plán: Věnujte mu prosím svou pozornost:

1.    DŘEVO ZADARMO s městských lesů. Dřevo budeme poskytovat buď za tržní náklady, a nebo i zadarmo. Lidi nenecháme zmrznout. To platí i pro ty, kteří bydlí v panelových domech a odebírají teplo z centrální kotelny. Zde poskytneme dřevo na štěpku taktéž zdarma tak, aby byly nižší vstupní náklady a lidé měli alespoň tento náklad na teplo o něco nižší.

Dopad na rozpočet města odhadujeme na 1–2 mil. Kč za výrobu dřevní hmoty.

 

2.    ODPADY ZADARMO po dobu energetické krize. Všem, kteří nemohou uplatit elektřinu, plyn, hypotéky, půjčky a nebo náklady na jídlo odpustíme poplatky za odvoz a likvidaci odpadů. Na průměrnou čtyřčlennou rodinu to dělá necelé 4 000 Kč, což je významná částka, za kterou mohou koupit svým dětem něco potřebného.

Dopad na rozpočet města 5–6 mil. Kč ročně za svoz a uložení odpadu.

 

3.    KULTURA PRO VŠECHNY. Je zcela jednoznačné a jasné, že lidé nebudou mít peníze na vstupné pro děti či dospělé. Částky ve výši 500 Kč/osoba za kulturu jsou dnes skutečně luxus pro vyšší vrstvu obyvatelstva. Prosadíme tedy 1x měsíčně kulturu zdarma pro dospělé (divadlo, koncerty, zábavy) a zdarma vstupné na pohádky pro děti. I toto opatření pomůže především rodinám s dětmi.

Dopad na rozpočet města odhadujeme ve výši 2–3 mil. Kč ročně.

 

4.    UDRŽENÍ CEN nájemného, vodného a stočného, daně z nemovitostí. Není možné po dobu takto vysoké inflace a vysokých nákladů pro občany navyšovat jejich výdaje o další náklady od města Vimperk. Prosadíme tedy zmrazení stávajících cen nájemného, vodného a stočného, daně z nemovitostí.

Dopad na rozpočet města při započtení inflace odhadujeme ve výši 2–3 mil. Kč ročně.

 

5.    DOSTATEK MÍST VE ŠKOLKÁCH. Postavíme mateřskou školku pro děti a získáme tak minimálně 25 nových míst. Náš kandidát Zdeněk Kutil, podnikatel ve stavebnictví, má zkušenosti s realizací stejného projektu, oprav škol a školek. Víme zcela přesně, že realizace tohoto projektu na zelené louce znamená náklad 16 mil. Kč bez dotace. Pokud by se povedla dotace, a to není nereálné, byl by tento náklad ještě nižší. Projekt lze zrealizovat do jednoho roku.

Dopad na rozpočet města: 16 mil. Kč

 

6.    ZALOŽIT FOND POMOCI OBČANŮM. V rezervě města na každý rok vyčlenit částku ve výši 10 mil. Kč. Tyto peníze poskytovat našim spoluobčanům v nouzi nejvyšší. Jedná se o pomoc ve formě příspěvku na jídlo, topení, pastelkovné, zdravotní péči, přístřeší. Prosadíme otevřenou radnici, kdy přesně v určenou hodinu, např. mezi 8–9 h a 13–14 h každý den budeme k dispozici lidem. Posoudíme jejich problémy a velmi rychle a efektivně budeme pomáhat. Tato pomoc bude transparentní, přímá a účinná.

Dopad na rozpočet města: cca 10 mil. Kč.

 

7.    DÁT PRÁCI LIDEM. Je nám jasné, že i přesto, pokud se nám podaří prosadit výše uvedené pomoci, dopadne inflační, energetická a finanční krize na naše spoluobčany drtivě. Budeme tedy, po zkušenostech z doby covidu, a opět má tuto osobní zkušenost náš spolukandidát Zdeněk Kutil, zaměstnávající více jak 50 osob, poskytovat možnost přivýdělku občanům žijícím ve městě. Budeme nabízet práci potřebnou pro město, honorovanou odměnou, která pomůže občanům překonat jejich nelehkou situaci. Máme tím na mysli práci v lesích města Vimperk, na údržbě zeleně, drobné opravy nemovitostí, úklid a údržbu města. Věříme, že si občanů vzpomenou, jak se veřejně účastnili na zvelebování našeho okolí.

Dopad na rozpočet města: 1 mil. Kč pouze za poskytnutí nářadí, techniky a odborného dozoru. Ziskem pro město bude kulturnější prostředí, ve kterém žijeme.

 

 

       Je to jednoduché. Chceme pomoci všem lidem ve Vimperku, kteří to potřebují. Nejsou to nereálné a nesplnitelné věci.
Víme i, kde na tyto všechny věci vezmeme peníze.

 

Například:


1.    Nebudeme rozdávat peníze spolustraníkům na nesmysly, jako je 800 tis. Kč za výstavu.

2.    Zastavíme mrhání penězi na nesmyslné projekty, např. květná louka, klouzačka do parku.

3.    Nebudeme v době krize pouštět zasněžovací děla, omezíme chlazení na zimním stadionu, úpravy vody v bazénu. Holt se na čas bez toho obejdeme, protože většina občanů na to stejně nebude mít tyto služby využívat.

4.    Třeba i výrazně ztlumíme veřejné osvětlení a v některých částech města ho úplně vypneme. Podle nás není potřeba svítit k hospodě na Vodník za městské peníze.

5.    Využijeme vybrané pokuty od lidí za rychlostní radary.

6.    Můžeme i prodat nepotřebné a na údržbu drahé nemovitosti.

7.    Dobře hospodařit s majetkem města Vimperka. Udělat audity ve všech společnostech.

8.    V rozpočtu je více jak 180 mil. Kč. Tyto peníze taktéž z části použít, odložit dle nás nyní nepotřebné investice. Např. nedávat do Pivovarských teras 30–40 mil. Kč, byť je možnost získat dotaci. To dle našeho názoru v dnešní době opravdu počká. 

9.    Veřejné zakázky už nikdy nedávat z ruky a kamarádům. Vše transparentně a rovně soutěžit a tím ušetřit nemalé peníze.

10.  Ubrat si na odměnách v zastupitelstvu a v radě města. Je nehorázný současný stav, kdy si vládnoucí garnitura schválila maximální odměny ve srovnání se skutečnými problémy veřejnosti a současným stavem města.

 

       Jsme Jihočeši 2012. V předminulém volebním období jsme měli možnost po hysterickém a demonstrativním odstoupení starostky určitou dobu vést toto město. Ještě dnes se ukazuje, že jsme to dělali efektivně, dobře a bez dluhů. Čelíme poměrně velké skupině populistů, kteří odčerpávají peníze pouze pro své koníčky, zájmy a prospěch. Je nutno tyto vazby zpřetrhat a pomáhat lidem.

 

 

VIMPERÁCI SI POMÁHÁJÍ!

PŘIJĎTE VOLIT!

 

JIHOČEŠI 2012 JSOU TU PRO VÁS PŘIPRAVENI VŠE VÝŠE UVEDENÉ PROSADIT!

VĚŘTE, ŽE TO BUDE FUNGOVAT!

 

      Najít si 15 minut svého času, vzít k volbám svého partnera, kamarády, jednoduše všechny. A především ty, kteří k volbám nechodí! Nekřížkovat, volit celou stranu č. 2, Jihočeši2012. Tato volba bude pro vás a vaše blízké znamenat značnou pomoc. Společně přežijeme těžké doby budoucí snadněji.

 

Tak šťastnou volbu!

 

Ing. Milan Pešek
kandidát za hnutí JIHOČEŠI 2012

 

kandidati

 

 


 

 

 

První kandidátní strana zveřejněna – čekáme na další…

(Redakce zpravodajství není zainteresovaná s žádným politickým hnutím.)

 

 


 

{jcomments off}