Slova a činy

   Ve svém článku „Koaliční smlouva v troskách?“ pan Pešek hovoří o porušení koaliční smlouvy ze strany zastupitele Ing. Hudečka, který nepodpořil neuplatnění inflační doložky. V koaliční smlouvě ale nikde není, že koalice nebude zvyšovat nájmy. Takže hlasování pana Ing. Hudečka nebylo v rozporu s koaliční smlouvou. Pan Pešek dokonce v článku zdůraznil že: „Politické hnutí Jihočeši 2012 se důrazně distancují od politiky zdražování nájemného, a i dalších poplatků a budeme i nadále důsledně prosazovat náš volební programem.“ Pak se nabízí otázka, zda-li pan Dvořák ještě reprezentuje hnutí Jihočeši 2012, když hlasoval proti odpuštění inflačního navýšení a tím de facto podpořil zvýšení nájemného pro podnikatele i pro občany. U nájemného pro byty to byl rozhodující hlas. Pokud by dodržel předvolební sliby Jihočechů 2012, nájemné z bytů by se nezvyšovalo. Předvolební sliby tedy nedodržel zástupce JIH 2012. To je holá skutečnost.

   Co se týká odměn pro zastupitele pan Pešek tvrdí „náš návrh měl směřovat pouze k spravedlivému odměňování všech zvolených zastupitelů a nebylo rozhodné, zda se navýší odměna zastupitelům, členům kontrolních výborů a komisí, či se sníží odměna radě města“ Pan Dvořák nyní inicioval změnu odměn pro zastupitele, předsedy a členy komisí a výborů z řad zastupitelů. Tabulka, která uvádí procentní výši odměny, vůbec nezohledňuje četnost a časovou náročnost jednání. Pokud by JIH 2012 šlo skutečně o spravedlivé odměňování, měla by se odměna odvíjet od četnosti a časové náročnosti jednání. Na každou hodinu jednání (zastupitelstva, rady, výboru, komise) je přibližně stejná časová náročnost přípravy. V žádném případě by hodinová odměna člena rady neměla být menší než jiných zastupitelů. JIH 2012 má podivné představy o „spravedlivém odměňování“. Standardní odměňování je za odpracovanou hodinu nebo odvedenou práci.

   V případě změny odměn pro zastupitele, šlo ze strany JIH 2012 pouze o relativní snížení měsíčních odměn pro členy rady ve vztahu k ostatním zastupitelům. Radní má nyní nižší hodinovou odměnu než řadový zastupitel a rozdíl mezi radním a předsedou výboru nebo komise je dokonce více než dvojnásobný. Jsme určitě raritou mezi zastupitelstvy měst a obcí. Radním slouží ke cti, že se nad tímto primitivním útokem povznesli a velkoryse si odměny nezvýšili.

   Nepravdivé jsou i údaje o pracovní náročnosti pro pana Peška za únor. Zastupitelstvo bylo 23. ledna, jednání kontrolního výboru byla 4. a 18. ledna. Kdy byl na kontrole na odboru bytovém a hospodářském MěÚ Vimperk nevím. Nicméně počítaných 20 hod je za dva měsíce. Je také lež, že pan Pešek byl na dvou pracovních jednáních zastupitelstva. Byl přítomen pouze 8. února. Takže „odpracovaných“ hodin za leden a únor je 17, za únor pak max. 9. Odměna v hrubé mzdě za leden a únor je 2 x 1900 : 17 = 223,53,- Kč/hod, za samotný únor cca 211 Kč/hod., nikoliv 95 Kč/hod. I zde pan Pešek lže, protože není tak špatně odměňován jak prezentuje. Se lží a zkreslováním skutečnosti se v jeho článcích setkáváme velice často. Lži pana Peška jsou velice průhledné. Pozitivní však je, že (zatím) nepožaduje úhradu za opotřebení vlastního počítače a úhradu za spotřebované energie.

   Je mi líto pana Peška, že musí pracovat pro město za méně, než si asi před vstupem do městské politiky představoval. Možná ho potěší, že ještě za menší odměnu pracují členové komisí a výborů, kteří nejsou zastupitelé nebo i jiní, kteří pracují pro město úplně bez nároku na odměnu. Mnozí to ale dělají pro město rádi, neprezentují to na billboardech, nejsou nositelé negativity a nedívají se na „výplatní pásku“ jako pan Pešek.

   Obrázek o realitě plnění předvolebních slibů JIH 2012 si může udělat každý sám. Nic nepomůže razantní a hlasité opakování slibů, když „skutek utek“.

Ing. Bohumil Petrášek