Křest knihy Jiřího Plachého

Nová kniha fotografa Jiřího Plachého „ … a to jsi Ty, Šumavo“

   V pondělí 24. dubna byla ve Volarech pokřtěna nová rozsáhlá obrazová publikace „ … a to jsi Ty, Šumavo“. Tato kniha si nedává za úkol být atlasem flóry a fauny. Krajina v této lyrické výpovědi je přirovnána k ženě, a proto nese ve svém názvu důvěrné oslovení „ … a to jsi Ty, Šumavo“. Je to vyznání pokory, úcty, obdivu a lásky k ní. Jednotlivé kapitoly knihy uvádějí krátké texty, ve kterých autor i fotograf v jedné osobě popisuje svůj niterný vztah k dané lokalitě, problému či prožitku. Tomuto okamžiku obsahově odpovídají i fotografie, na kterých se snaží vizuálně tyto pocity zachytit. Kniha má formát A4 na šířku a obsahuje 192 stran, z toho 150 fotografií.

   Text a foto Jiří Plachý, vydáno v nakladatelství FOTO KUNC, Ing. Vladimír Kunc, vlastním nákladem Jiří Plachý, grafická úprava Jiří Trachtulec, NJ Helmut Wagner, AJ Mgr. Petr Řezníček, redakční spolupráce Mgr. Zdena Mrázková, Atelier Seidel, vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.

Foto : Vláďa Hošek