Den proti rakovině je letos bleděmodrý

   Ve středu 10. května proběhne již 27. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině. V tento den opět můžete v ulicích Prachatic a Lažiště potkat dobrovolníky Českého červeného kříže se žlutými kytičkami, jejichž koupí budete moci přispět na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

   Tématem letošní sbírky jsou nádory průdušek a plic.

   Zvolené téma podle tiskové zprávy zdůvodňuje předsedkyně Ligy proti rakovině, onkoložka MUDr. Michaela Fridrichová: „Rakovina plic je ročně v naší republice diagnostikována zhruba 6500 pacientům, přičemž asi 5400 nemoci podlehne. Vytkli jsme si za cíl pro celý letošní rok zdůrazňovat prevenci, kam patří především nekouření. Zároveň chceme informovat o možnostech časného záchytu plicního
karcinomu jako předpokladu k úspěšné léčbě.“

   Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Text a foto: Zuzana Pelikánová s využitím tiskové zprávy Ligy proti rakovině ze dne 4.5.2023 (dostupné zde: https://www.cdpr.cz/wp-content/uploads/2023/05/Tiskova-zprava-LPR-Praha-4.-5.-2023.pdf)