K vyjádření paní starostky k proběhlé události, která jak říká „hýbe městem“

Po měsíci od smutné události jsme se dnes alespoň dozvěděli, že ovce vlastně nebyly usmrceny v katastru města a tudíž obec Vimperk nenese odpovědnost. Jen nerozumím tomu, že v jiném vysvětlení paní starostky se nic podobného nepíše, naopak tvrdí, že úředníci intenzivně řešili. Pro vyjasnění a objektivní názor uvádím celé znění vysvětlujícího dopisu z 25.5.2023 k celé záležitosti. Svůj článek jsem opírala o skutečnosti v tomto vysvětlení zmíněné.

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Nový obrázek.bmp

Nový obrázek (2).bmp

Mohu snad jen dodat, že vzhledem k vysvětlení paní starostky, kde uvádí, že ovce se pohybovali u odbočky na Pravětín, vzhledem k tomu, že ovce jezdila odchytávat Městská policie Vimperk a vzhledem k tomu, že ovce přivezla k likvidaci také Městská policie Vimperk, se nemám důvod domnívat, že se městská policie starala o ovce z jiného katastru. Navíc bez vědomí svého nadřízeného, zastupitele pověřeného vedením Městské policie Vimperk a paní starostky.

Ovce se tedy podle nového vysvětlení pohybovaly na hranicích katastru Vimperk, Svatá Máří, Buk, je tedy smutné, že nedošlo ke společné spolupráci těchto obcí na odchytu. 

Faktem zůstává, že ovce jsou mrtvé a nikdo nenese za jejich usmrcení odpovědnost.

K nějaké domluvě jak podobné situace řešit, kdo má s kým spolupracovat, kdo by mohl pomoci při odchytu zřejmě zatím také nedošlo. 

 Podstatou a cílem mého článku bylo zabránit tomu, aby se takový postup v budoucnu někdy opakoval. Také aby se obec chovala odpovědně a nastavila pravidla, jak postupovat při odchytu jakýchkoli zvířat, zejména pokud je situace nestandardní, městské policii se odchyt nedaří a zvířata nespolupracují.

Jediným slovem, kterým se dá shrnout dnešní vyjádření paní starostky, je slovo ALIBISMUS,

to jest „snaha vyhnout se odpovědnosti, politika dvojí tváře, distancování se a přesouvání osobní odpovědnosti


MVDr. Šárka Janásková
12.6.2023