Adaptační pobyt pro děti z Ukrajiny

logo kriz

ADAPTAČNÍ POBYT PRO DĚTI Z UKRAJINY PROBĚHL V POHODĚ A SMÍCHU

V srpnu proběhl v Heřmani u Písku adaptační pobyt pro děti původem z Ukrajiny, na němž spolupracovaly oblastní spolky Českého červeného kříže z Prachatic a Českých Budějovic.

Týdenní pobyt pro 50 dětí měl podobu letního tábora, nedílnou součástí však byla psychosociální podpora dětí a v některých případech i krizová intervence. Rádi bychom tímto poděkovali dětem za příjemně strávený čas, rodičům za důvěru a projektu EU4Health za podporu.

Text: Zuzana Pelikánová
Foto: Andrej Havrilov