Křižovatka jako Ruská ruleta

Jistě každý Vimperák zná křižovatku u staré Jitony, kde se kříží ulice Pražská, Boubínská, Husova a K. Weise. Neodkladné dopravní řešení této křižovatky bylo jedním ze stěžejních volebních bodů politického hnutí Jihočeši 2012 v loňských komunálních volbách.

O nebezpečnosti této křižovatky jsem se opětovně přesvědčil v pondělí v odpoledních hodinách, kdy jsem se vracel z centra města do svého bydliště. Před Jitonou, nově Agroservisem JS, bylo stávající parkoviště plně obsazeno a auta parkovala až k linii křižovatky, která je vyznačena podélnou přerušovanou čárou v ulici Husova. Na ilustračním obrázku je místo označené jako č. 1, kde se nacházela zaparkovaná dodávka, která plně zamezila výhled jak pro řidiče odbočující z ulice Pražská, tak i pro řidiče sjíždějící z ulice Husova.

Já jsem přijížděl z centra po ulici Pražská a odbočoval jsem do ulice Boubínská, na mapce bod č. 2, a řidič bílé dodávky sjížděl z ulice Husova a odbočoval do ulice Pražská směr Strakonice, označeno pod bodem č. 3. Jelikož přes zaparkovanou dodávku neviděl do křižovatky, tak vjel do křižovatky tak, aby mohl dát přednost autům, které přijíždějí od Strážného. Jen díky místní znalosti a nízké rychlosti se mi podařilo odvrátit střet s dodávkou. Přestože řidič dodávky neudělal nic špatně, tak by byl označen jako viník dopravní nehody se všemi následky.

Já se ptám, jak dlouho bude trvat městu, nebo lépe, kolik nehod se ještě v této křižovatce musí stát, aby město začalo řešit tuto kritickou situaci? Průjezdem této křižovatky se nedobrovolně zapojujete do hry ve stylu nefalšované Ruské rulety, kdy vjedete do křižovatky, zavře oči a čekáte, jestli projedete, nebo vás nebere nějaké jiné projíždějící auto. Hru a opakované sliby na řešení této krizové situace, město dopřává svým občanům již řadu let. Jenže v tomto případě je to trošku jiné. Zvykli jsme si jezdit se koupat do okolních měst. Zvykli jsme si, že máme MěKS, kde platíme pět lidí, kteří nám jednou za měsíc napíšou, kam máme jet za kulturou, protože není síla, která by je donutila, aby něco dělali sami. Na to se dá opravdu zvyknout, ale denně riskovat život, zdraví a majetek je trošku jiná káva.

Jak to, že zde nejsou dodržovány dopravní předpisy o minimální pěti metrové vzdálenosti parkování od ohybu křižovatky. Městští strážníci evidentně toto ustanovení znají, když jej důsledně vynucují například před hostincem Korej, kde je přehledná křižovatka, stopka a další omezení, ale zde se jedná spíš o to, aby další ovečky plnily městskou kasu za placené parkoviště před gymnáziem.

Parkování před starou Jitonou lze vyřešit jednoduše. Proč ještě nikoho nenapadlo dát sem betonové bariéry a vytvořit z nich prostor, kde nebude možno zaparkovat. Bude zajištěn výhled a bezpečný průjezd křižovatkou. Je to dočasné opatření, které ovšem při rychlosti řešení problémů současného vedení, může být i na několik let, ale jsem přesvědčen, že bezpečnost je na prvním místě. Cena jednoho kusu betonové oboustranné bariéry se pohybuje okolo 5 000 Kč, tak si myslím, že by toto řešení nebylo ani finančně náročné.

Po volbách Jihočeši 2012 důvěřovali ve schopnosti lidí, kteří se přihlásili do Dopravní komise, což byla evidentně chyba. Z tohoto důvodu požádám Radu města o své dovolení do této komise, kde se budu zasazovat o to, aby se bezodkladně řešily stávající a životy ohrožující problémy.

Tak zase někdy jindy,

Ing. Milan Pešek
zastupitel města