Kultura ve Vimperku včera a dnes

Měl jsem tu možnost se seznámit s názorem zaměstnance MěKS Vimperk, že je neoprávněně osočuji, že pro kulturu ve Vimperku nic nedělají. Proto jsem zalistoval Vimperskými novinami z roku 2018, kdy MěKS Vimperk vedl pan Jaroslav Pulkrábek. Po nástupu nové vedoucí odboru kultury Mgr. Jiříkové mu byly nastaveny takové pracovní podmínky, že na funkci ředitele MěKSu po 18 letech rezignoval a odešel pracovat do Volar.

Zaměřil jsem se akce pořádané či spolupořádané MěKS Vimperk uvedené v prázdninových Vimperských novinách.

1. v roce 2018

8. ročník Bitvy o Winterberg:
která obsahovala šermířská a divadelní představení, ukázku středověkého života, vystoupení středověké kapely a dále sokolníka, tanečnice, hry pro děti, workshopy a na závěr ohnivou megashow.

Léto pod Boubínem:
Z obsahu uvádím např. závěrečný koncert účastníků XXV. Ročníku letních kurzů žesťů Vimperk, výstavu fotografií nazvanou 125 let železnice ve Vimperku, celkem jedenáct divadelních představení pro děti konaných v městském parku, Divadlo bez hranic: Vražda sexem, Divadlo Klauniky Brno: Don Quijote de la Ancha, XVIII. Ročník setkání dřevosochařů, Vimperský frňák – multižánrový festival, Šumavský korbel – setkání harmonikářů, 17. ročník filmového festivalu Naturvision.

Dále je potřeba zmínit velice podařenou a občany Vimperka přivítanou akci nazvanou Setkání mezi pivovary, které se účastnilo několik dechových těles a na závěr proběhla diskotéka.

V MěKSu přes prázdniny vystupoval SaxWork Quartet, konaly se tam další akce jako Šumava litera, Absolventské představení tanečního odboru ZUŠ, Akademie třetího věku – umění a kultura a dále Balkánské filmové léto, kdy byly promítány tematické filmy vždy každé úterý.

Následně jsem zalistoval Vimperskými novinami z letošního roku, kdy ve funkci ředitele MěKSu působí již čtvrtým rokem Tomáš Jiřička.

2. v roce 2023

ve Vimperských novinách jsou akce MěKSu značeny modrou barvou a můžeme se dočíst, že bylo:

● devět dětských představení Vimperského kašpárku, ale už ne v Městském parku, nýbrž pouze v MěKSu,
● beseda O vodách v krajině a lidech,
● závěrečný koncert účastníků XXIX. Ročníku letních kurzů žesťů Vimperk,
● Léto pod Boubínem skládající se ze třech koncertních dnů rozdělené na Vol. 1. – 3., které proběhly na Letní scéně,
● Výstava 60 let CHKO Šumava,
● úterní a páteční promítání filmů.

Co tak nějak zaniklo, nebo bylo zrušeno a čeho se Vimperáci se asi už jen tak nedočkají?

Bitva o Winterberg
Vimperský frňák
Šumavský korbel
Setkání mezi pivovary
Setkání dřevosochařů
Divadla pro dospělé

Pokud to shrnu, přestože na svou činnost MěKS Vimperk dostalo od města větší finanční podporu a dalšího člověka do kultury navíc, tak se to na jeho činnosti nijak neprojevilo, ba právě naopak. Jediné, co mohu vyzvednout je, že Vimperáci jsou dobře informování o tom, co pro kulturu dělají ostatní města.

Z tohoto důvodu si myslím, že MěKS pro Vimperk nic nedělá, pouze udržuje nepatrnou část toho, co pro Vimperk a jeho kulturu udělal p. Pulkrábek.

Tak zase někdy jindy

Ing. Milan Pešek
Zastupitel města