Preventivní aktivity

V září absolvovaly všechny čtyři nově nastupující ročníky adaptační kurzy. Program připravila ŠMP a všech aktivit se zúčastnili rovněž třídní učitelé zapojených tříd (ME 1, T 1, OZS 1 a SUSZP 1). Cílem bylo poskytnout všem pedagogům informace o stávající úrovni mezilidských vztahů ve třídách, zjistit očekávání žáků a podpořit motivaci ke studiu.

V návaznosti na ně jsme z finančních prostředků poskytnutých městem Vimperk realizovali pět tříhodinových bloků preventivních aktivit. Ve třech třídách bylo vybráno téma Agresivita a šikana, jedna třída absolvovala téma Návykové látky a jedna třída téma Sexualita. Programy proběhly pod vedením zkušených lektorů Do světa z. s. Strakonice, kteří program připravili na míru každé třídě.

Programy proběhly v následujících termínech:

24.10. – dva souběžné programy pro žáky 1. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů a pro žáky 2. ročníku oborů Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Strojník silničních strojů.

02.11. – opět dva souběžné programy určené žákům 2. ročníku oborů Stravovací a ubytovací služby a Opravářské práce a 2. ročníku oboru Opravář zemědělských strojů.

03.11. – žáci 2. ročníku oboru Zedník a Instalatér.

Mgr. Martina Slámová, ŠMP