Smutný osud nejmenších tvorů

NÁZOR LENKY DOUBKOVÉ: Jako každý rok na jaře a na podzim zahrádkáři a zemědělci spalují biologický odpad a slámu. Tráva, listí, větve tvoří nepěknou kulisu zahrádek a je potřeba ji zlikvidovat. Neexistuje žádný právní předpis, který by toto pálení povoloval, bohužel neexistuje ani právní předpis, který by tuto činnost výslovně zakázal. Podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. nesmí fyzická osoba provádět plošné vypalování porostů. Přesto k vypalování dochází každoročně a fyzická osoba, která toto vypalování provádí, se dopouští přestupku a může zaplatit i několikatisícovou pokutu.

 

 

Je jednoduché něco škrtnout a počkat, až všechno tiše shoří. Nikdo už nevidí život těch nejmenších, o kterých svým jednáním právě rozhodl. Biologický odpad se dá bezezbytku zužitkovat a využít ekologickým způsobem, je cennou surovinou. Vyžaduje to jen trochu zdravé námahy. Je možné si vytvořit vlastní kompost, nebo ho odvézt jako bioodpad.

 

 

LENKA DOUBKOVÁ

 


foto: Ondřej Doležal

 

 

{gallery}vimperk/2012/rijen2012/paleni/{/gallery}