Jak vypadala myslivost v dávných časech

Středisko environmentální výchovy při Správě NP a CHKO Šumava přichystalo pořad Historie myslivosti a myslivost na Šumavě. Jedná se o exkluzivní besedu, kterou povede Mgr. Martin Slaba, ředitel Národního zemědělského muzea Ohrada, který divákům přiblíží například příběh posledního šumavského vlka a medvěda a přiveze i množství exponátů, které si budou moci vzít návštěvníci do ruky.

 

myslivost