Ministr by měl o Šumavě rozhodnout zodpovědně

NÁZOR JAROMÍRA BLÁHY: Říkat národní park místu, kde národní park není, by byl mezinárodní podvod. Politici by měli přestat dělat s naší Šumavou podivné experimenty a měli by dodržovat stejná světová pravidla péče o národní parky, jakými se řídí ostatní země v Evropě.

 

 

Hlavní představitelé Světového svazu ochrany přírody (IUCN)  napsali řediteli šumavského parku ostře formulovaný dopis, který má Hnutí DUHA k dispozici. IUCN tak dalo jasně najevo, že návrhy ministra Tomáše Chalupy (ODS) a ředitele Jiřího Mánka (ODS) vedou k likvidaci NP.

 

Dopis výslovně říká:

 

„Bylo by velmi pochybné nadále nazývat území, které v minulosti bývalo spravováno podle standardů Kategorie II [národní parky podle IUCN], coby národní park. Proto WCPA (Světová komise pro chráněná území) a IUCN jasně prohlašují, že Šumava si při nyní navrhované péči nebude moci podržet statut Kategorie II. Znamená to, že na základě odborného doporučení bude přeřazena ve Světové databázi chráněných území (WDPA), v Seznamu chráněných území OSN a na seznamu Chráněná planeta. Název ‚národní park’ bude sloužit pouze k místnímu použití a nebude uznáván mezinárodně…”

 

Je to pro vládu jasné varování od Světového svazu ochrany přírody, že pokud nový zákon nebo plán péče seškrtá plochu, která má být v budoucnu ponechána divoké přírodě, na pouhých 35 procent, Šumava už nebude národním parkem podle mezinárodních kritérií.

 

Šumava patří mezi mezinárodně proslulé národní parky a chrání přírodní dědictví, které patří každému z nás a jež každý rok obdivují statisíce turistů. Uchránit ji může pouze uvážlivost ministra Chalupy při přípravě nového plánu péče a zákona o národním parku. Definitivní rezignace na základní, mezinárodně uznávaná pravidla péče o národní park by měla dramatické dopady na snížení ochrany vzácné přírody – zanikla by další pojistka, která dosud držela politiky na uzdě, aby do národního parku masivně nevpustili developery a těžaře.

 

 

Jaromí BLÁHA, Hnutí Duha