Volarský alpský dům

Volary jsou známé pozoruhodnými dřevěnými domy, které jsou k vidění pouze v tomto horském městečku a v nedaleké osadě Dobrá.

 

Roubené domy ze dřeva s částečně  kamenným přízemím, se širokou, nízkou sedlovou střechou a vyřezávanou pavláčkou ve štítové straně se ve Volarech začaly stavět ve druhé polovině 16. století v době, kdy se zde usadili zemědělci ze Štýrska a Tyrolska. V těchto rozlehlých dvorcích alpského typu bylo celé hospodářství, obytné místnosti, chlévy i stodola, vše soustředěno do celku pod jednou střechou. Střechy jsou velmi ploché, kryté štípaným šindelem. Domy mají široké průčelí se vstupem do průjezdu. Horní patro roubených domů je celé roubené, přízemí buď roubené nebo z části kamenné. Impregnace dřeva se prováděla volskou krví.

 

Rok 1863 se zapsal do dějin Volar rozsáhlým požárem, který zničil na 56 roubených domů, kostel , školu i faru. Požár postihl především domy na levém břevu volarského potoka a podstatně změnil vzhled celého města. Z historických pramenů se dá vyčíst, že záře z požáru byla vidět až v rakouském Linzi. Den po ničivém požáru navíc Volary zasáhla ničivá bouře, což mělo za následek rozvodnění potoka. Po tomto požáru se začalo více stavět ze zdiva a kamene, ale alpský ráz architektury byl zachován.

 

V jednom z dochovaných roubených domů ve Volarech v České ulici je muzeum, kde je mimo jiné stálá expozice dobových fotografií roubených domů. V další roubence je stylový penzion.

 

V roce 1995 byly Volary vyhlášeny “vesnickou památkovou rezervací” a alpské volarské domy kulturními památkami.

 

(ir)

 

Zrekonstruovaný volarský alpský dům ve Volarech
Zrekonstruovaný volarský alpský dům ve Volarech